Radomsko w Łódzkiem ma pierwszy w Polsce Patrol Obywatelski. W ramach prac interwencyjnych sędziowie, policjanci, strażacy, psychologowie i pracownicy MOPS przeszkolili 10 osób bezrobotnych. Miasto wykłada na każdą osobę 1300 złotych brutto miesięcznie. Dziś po raz pierwszy patrol można było zobaczyć na ulicach miasta.

Pomysł narodził się podczas wizyty radomszczańskich policjantów w partnerskim mieście Lincoln w Anglii - dodaje rzecznik policji - Aneta Komorowska. Patrole Obywatelskie mają być takim okiem różnych służb na miasto i łącznikiem pomiędzy nimi a społeczeństwem. Będą też pomagać w zabezpieczaniu imprez masowych.