Najwyższa Izba Kontroli nie będzie zajmować się osobno wątkiem nieprawidłowości, których miał się rzekomo dopuścić były wiceminister zdrowia Bolesław Piecha. NIK będzie sprawdzać jedynie, w jaki sposób powstała lista leków refundowanych oraz lista leków wererynaryjno - biobójczych. Sprawą leków zajmuje się już CBA.