Przyczyny wypadku w kopalni Borynia pozostaną niewyjaśnione. Dziś badająca katastrofę sprzed prawie roku komisja ogłosiła wyniki prac. Przyjęto trzy hipotezy, co do przyczyn zapalenia się metanu. Specjalistom nie udało się rozstrzygnąć, która z nich jest najbardziej prawdopodobna.