Antoni Macierewicz skarży do prokuratura Grzegorza Reszkę, byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Chodzi o wyciek informacji z kontrwywiadu wojskowego do prasy.

Marek Smółka tłumaczy, co Macierewicz zarzuca byłemu szefowi SKW