Ponad 50 osób pikietowało przed konsulatem Rosji w Krakowie, by przypomnieć o rocznicy najazdu wojsk sowieckich na Polskę. 69 lat temu Armia Czerwona przekroczyła granicę pod pretekstem obrony ludności ukraińskiej i białoruskiej przed Niemcami wobec "rozpadu państwa polskiego".

Prawda o 17 września była jedna z największych tajemnic w czasach komunistycznych. Nie wspominały o niej podręczniki do historii, zakazywano dyskusji na ten temat. Konsekwencja wejścia wojsk sowieckich do Polski były późniejsze obozy w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie gdzie zamordowano ponad 15 tysięcy oficerów a w głąb Związku Radzieckiego wywieziono ponad milion polskich obywateli.