Od początku swojego urzędowania prezydent Andrzej Duda nie odznaczył jeszcze żadnego Polaka najwyższym odznaczeniem jakim honoruje Rzeczpospolita swoich najznamienitszych obywateli i wielce zasłużonych dla niej przedstawicieli innych państw, czyli Orderem Orła Białego.

Od początku swojego urzędowania prezydent Andrzej Duda nie odznaczył jeszcze żadnego Polaka najwyższym odznaczeniem jakim honoruje Rzeczpospolita swoich najznamienitszych obywateli i wielce zasłużonych dla niej przedstawicieli innych państw, czyli Orderem Orła Białego.
Andrzej Duda /Leszek Szymański /PAP

W imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie tuż po zaprzysiężeniu, a następnie przed świętem Niepodległości 11 listopada prosiłem go, aby pierwszą osobą, którą zaliczy do tego grona był śp. pułkownik Ryszard Kukliński. Byłoby to nie tylko oddaniem należnego szacunku jednemu z największych bohaterów w najnowszej historii, ale stanowiłoby także ewidentny dowód potraktowania przez nową głowę państwa PRL jako państwa w pełni wasalnego wobec Kremla, którego władze realizowały sowiecką rację stanu.

Odnosząc się do tego postulatu prezydent Duda powiedział w udzielonym Bogdanowi Rymanowskiemu wywiadzie w telewizji TVN24, że ta sprawa stanie się przedmiotem obrad Kapituły OOB, która ma prawo do wyrażania opinii we wszystkich sprawach dotyczących tego odznaczenia, opiniując wnioski o jego nadanie lub pozbawienie go, może też sama występować do głowy państwa z takimi inicjatywami.

Nie wiadomo jednak, kiedy zbierze się to gremium, ponieważ praktycznie pozostał w nim jedynie Prezydent RP jako jej przewodniczący i Wielki Mistrz Orderu.

Kiedy Andrzej Duda obejmował najwyższy urząd w Polsce i przejmował insygnia OOB, w skład kapituły wchodziły poza nim cztery osoby: były premier i przewodniczący Europarlamentu profesor Jerzy Buzek, były opozycjonista i polityk Aleksander Hall, światowej sławy kompozytor Krzysztof Penderecki oraz wybitny historyk prof. Henryk Samsonowicz.

Jak już tutaj pisałem, w listopadzie z członkostwa zrezygnowali Hall i Samsonowicz, czyniąc to w proteście przeciwko ułaskawieniu przez prezydenta Dudę byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Mariusza Kamińskiego. Ostatnio wycofał się Buzek, powiadamiając głowę państwa listownie. O kulisach opuszczenia kapituły przez Pendereckiego nic na razie nie wiadomo.

W tej sytuacji Prezydent RP powinien jak najszybciej uzupełnić skład kapituły. Uważam, że mógłby poprosić o powrót do niej trzy osoby, które opuściły ją w trakcie kadencji Bronisława Komorowskiego, protestując przeciwko jego polityce orderowej: znanego opozycjonistę Andrzeja Gwiazdę, sędziego Bogusława Nizieńskiego i byłego premiera Jana Olszewskiego.

Warto przypomnieć, że głowa państwa jako Wielki Mistrz Orderu ma prawo do przyznawania go na mocy własnej decyzji, a nawet wbrew opinii kapituły. Jest już precedens, kiedy prezydent Lech Kaczyński uhonorował w ten sposób pośmiertnie generała Emila Fieldorfa-"Nila" i rotmistrza Witolda Pileckiego mimo sprzeciwu ówczesnego Kanclerza Orderu Władysława Bartoszewskiego.

Prezydent Andrzej Duda zapewne już wkrótce podejmie decyzję w tej materii, a ja nie tracę nadziei, że pierwszym rodakiem odznaczonym przez niego Orderem Orła Białego będzie śp. pułkownik Ryszard Kukliński.