To miejsce, w którym zgromadzono najciekawsze pamiątki związane z miastem. Izba mieści się w Domu Rycerza Kauffunga. To obecnie najstarszy budynek mieszkalny w Ząbkowicach. Po raz pierwszy wzmianka o nim pojawiła się 29 listopada 1504 roku. Wtedy obiekt został ofiarowany niedawno powstałej kaplicy przy kościele parafialnym.

W połowie lat 60 - tych Józef Glabiszewski rozpoczął starania o uratowanie zabytkowego obiektu, który znajdował się w bardzo złym stanie. Po remoncie 8 maja 1972 roku otwarto w nim Izbę Pamiątek Regionalnych. Zobaczyć tu możemy kilka wystaw  na których prezentowane są: archeologia regionu, stara broń, meble, radia, telewizory, dawny sprzęt gospodarstwa domowego.

Ciekawostką jest  biurko, przy którym zasiadali ząbkowiccy burmistrzowie, które zostało przeniesione tu z ratusza, księga Tory, która pochodzi prawdopodobnie z ząbkowickiej synagogi, czy kości mamuta.  Wypatrzeć można także suszarkę i urządzenia do karbowania włosów, a także lokówki sprzed kilkudziesięciu lat. Teraz bardziej przypominają bardziej narzędzia doktora Frankensteina niż wyposażenie salonów fryzjerskich