W Krakowie rusza Open Eyes Art Festival! To wielkie wydarzenie organizowane przez krakowską Akademię Sztuk Pięknych. Niezwykle bogaty jest program imprezy pod Wawelem. Cykl rozpoczynający się 22.10.22 obejmuje prawie dwadzieścia ekspozycji sztuki współczesnej. Ale wystawy to nie wszystko! W programie są także targi artystyczno-designerskie, projekcje czy warsztaty. A na koniec odsłonięcie muralu.

Oto "Open Eyes Art Festival" widziany oczyma artysty, profesora Andrzeja Bednarczyka, rektora ASP w Krakowie. 

Rozmowę kończy wątek analizy dzieła Andrzeja Bednarczyka "Świątynia kamienia". 

Ze szczegółowym programem "Open Eyes Festival" można zapoznać się na stronie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.     

Czytamy tam o "eksplozji sztuki"! 

Wydarzenie, organizowane już po raz drugi przez Akademię Sztuk Pięknych, we współpracy z fundacją i agencją GAP oraz Nowohuckim Centrum Kultury, jest z samej swojej istoty niezwykłe, gdyż jego twórcami są sami artyści. To ich oczami będziemy patrzyć na sztukę. Tegoroczny festiwal nosi tytuł „Mistrzowie, uzurpatorzy i uciekinierzy”.  (...) Open Eyes Art Festival jest unikalną okazją do spotkania starych mistrzów, mistrzów nam współczesnych i tych, którzy dopiero aspirują do roli przyszłych mistrzów. Obok prac Jerzego Nowosielskiego będzie można podziwiać realizacje Małgorzaty Mirgi-Tas i Sergieja Czajki, obok prac wybitnych artystów-dydaktyków Akademii - dokonania ich byłych wychowanków i obecnych studentów.

Początek festiwalu - 22.10.2022 r., godz. 18.00 - to otwarcie trzech niezależnych wystaw w gmachu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4.  Pierwsza z nich - „Dekada” - jest pokazem prac absolwentów, którzy przed dziesięciu laty ukończyli krakowską uczelnię, a dziś są uznanymi artystami w obiegu polskiej sztuki. Kolejna - „Open Art” - poświęcona została międzywydziałowym i międzyuczelnianym projektom studenckim. Z kolei przygotowana przez niezależną kuratorkę ekspozycja "Niespokojne dusze", wpisująca się w cykl „Obcym okiem”, prezentuje środowisko dydaktyków ASP w Krakowie.