Władze Wrocławia i PKP PLK doszły do porozumienia i utrzymają dostęp do ogród działkowych na wrocławskim Brochowie. Przejazd przez tory zostanie zmodernizowany - poinformował Urząd Miasta.

Kolejarze wykonają prace, a magistrat zapewni ich finasowanie i podpisze z kolejami umowę dotyczącą dalszego użytkowania i utrzymania przejazdu. To efekt spotkania kolejarzy z prezydentem Jackiem Sutrykiem.  Termin prac jest uzgadniany, a ich koszt prac wstępnie oszacowano na 1-2 mln złotych.

Kilka tygodni temu użytkownicy ogródków działkowych pomiędzy Brochowem a Jagodnem dowiedzieli się, że z powodu zmiany prawa przejazd przez tory kolejowe, którymi od strony Brochowa ulicą Wiaduktową dojeżdżali do swoich działek, może zostać zlikwidowany, bo nie spełniał wymogów bezpieczeństwa.

Prezydent Sutryk spotkał się z dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu. Udało się ustalić, że przejazd dla działkowców z trzech Rodzinnych Ogródków Działkowych: Energetyk, Kalina i Złocień od ul. Wiaduktowej będzie utrzymany. Bardzo się cieszę ze spotkania z przedstawicielami PKP PLK oraz że udało nam się szybko wypracować sposób działania  - podkreślił prezydent Wrocławia.

Z rozwiązania zadowoleni są także kolejarze. Zależy nam zarówno na utrzymaniu bezpieczeństwa na torach jak i zapewnieniu dobrej komunikacji dla mieszkańców. Cieszę się, że wspólnie z Miastem Wrocław znaleźliśmy korzystne rozwiązanie zapewniające bezpieczny przejazd pociągów i utrzymanie przejazdu do ogródków na ul. Wiaduktowej we Wrocławiu - powiedział Daniel Dygudaj, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych we Wrocławiu.

Sprawa dotyczy 700 rodzin.