Od dziś (24 czerwca) do 1 września w Śródmieściu Gdańska obowiązywać będą tymczasowe zmiany w organizacji ruchu. Będą podobne do tych z lat poprzednich. W wakacje rozszerzone zostaną granice Strefy Ograniczonej Dostępności – informują urzędnicy.

Pierwsza faza zmian wynika z letniej organizacji ruchu. Druga, obowiązująca od 15 lipca, ma związek z Jarmarkiem Św. Dominika.

Co się zmienia?

Jak co roku wprowadzamy zmiany, które mają zabezpieczyć zarówno turystów, jak również naszych mieszkańców - mówi Agata Lewandowska, Miejski Inżynier Ruchu.

Rozszerzona zostanie Strefa Ograniczonej Dostępności od ul. Szerokiej do ul. Podwale Staromiejskie. W tej strefie znajdą się także ulice:

 • Słodowników (od ul. Bogusławskiego do Ogarnej),
 • Ławnicza,
 • Zbytki,
 • Pocztowa,
 • Za Murami,
 • ul. Sukiennicza.

Cały obszar rozszerzonego SOD objęty zostanie strefą zamieszkania, w której pierwszeństwo mają piesi, a pojazdy mogą poruszać się z prędkością do 20 km/h i parkować tylko w miejscach wyznaczonych.

Dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) wjazd na obszar Głównego Miasta, od strony Targu Drzewnego będzie możliwy wyłącznie ulicą św. Ducha. Niemożliwy będzie wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego.

Inne zmiany to:

 • Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice: św. Ducha-Latarnia-Szeroka. Na ul. Szerokiej, na odcinku od ul. Latarnianej do Targu Drzewnego (w relacji do Targu Drzewnego) obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy,
 • Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką,
 • Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie,
 • Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej,
 • Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej,
 • Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie i ul. Grodzka przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP),
 • Wzorem lat ubiegłych nie będzie zmian w organizacji ruchu na ul. Stolarskiej, ul. Mniszki oraz ul. Igielnickiej.

Jak informują urzędnicy dodatkowo wprowadzone zostaną korekty w sygnalizacji świetlnej w następujących lokalizacjach:

 • Węzeł Piastowski;
 • Jana z Kolna - Łagiewniki;
 • Jana z Kolna - Nowomiejska - Gdyńskich Kosynierów;
 • Jana z Kolna - Robotnicza;
 • Jana z Kolna - Narzędziowców;
 • Wałowa - Rybaki Górne;
 • Popiełuszki - Nowomiejska.

Zmiany związane z Jarmarkiem św. Dominika

Tegoroczny Jarmark św. Dominika odbędzie się od 27 lipca do 18 sierpnia na około 60 tys. m2.

To duża przestrzeń, nad którą staramy się zapanować jak najlepiej. Stosując się do sugestii, które otrzymujemy podczas spotkań z gdańszczanami, podobnie jak w poprzednim roku, jarmarku nie znajdziemy na Długim i Rybackim Pobrzeżu. Miejsce to przeznaczone jest na spacery i idealne do podziwiania pięknego Gdańska. Podobnie jak w poprzednim roku, kramy znajdą się na ul. Podwale Staromiejskie i Grobla IV, gdzie stworzyliśmy nową uliczkę: Artystyczne Podwale - zapowiada Dorota Solochewicz, project manager Jarmarku Św. Dominika.

Montaż infrastruktury jarmarku rozpocznie się w poniedziałek 15 lipca w rejonie ul. Szerokiej. W następnej kolejności będą ulice: Pańska, Podmłyńska, Rajska. Natomiast po drugiej stronie Motławy prace rozpoczną w kolejnym tygodniu, czyli od poniedziałku, 22 lipca. Prace montażowe potrwają do 25 lipca, 26 lipca wprowadzamy wystawców, a 27 lipca wystartuje jarmark - zapowiada Marcin Latuszek, dyrektor pionu operacyjnego Międzynarodowych Targów Gdańskich.

Demontaż stoisk ruszy bezpośrednio po zakończeniu Jarmarku i potrwa maksymalnie do 25 sierpnia.

W trakcie tych prac mogły następować czasowe utrudnienia, kolejne zamykanie ulic lub ich odcinków.

Na potrzeby Jarmarku zamknięte zostaną następujące ulice: Szeroka, Tkacka, Kołodziejska, Pańska, Węglarska, Św. Ducha, Straganiarska, Targ Rybny, Grobla I - IV,  Długie Ogrody, Szafarnia, Rajska, Wielkie Młyny, Podmłyńska, Podwale Staromiejskie (odcinek Targ Drzewny-Pańska). Zamknięcia mogą dotyczyć całych ulic lub tylko ich fragmentów.

Zmiany w organizacji ruchu

Stare Miasto:

 • Zamknięta dla ruchu ul. Rajska - odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do ul. Heweliusza oraz ul. Wielkie Młyny i ul. Podmłyńska,
 • Na dwukierunkowej ul. Korzennej nie będzie dodatkowych miejsc parkingowych na jezdni w celu zapewnienia sprawności ruchu pojazdów i dojazdu służb ratunkowych,
 • Ulice Na Piaskach oraz Katarzynki na skrzyżowaniach z ul. Rajską zostają ulicami bez przejazdu tzw. ślepymi. Dodatkowo ul. Na Piaskach od ul. Kowalskiej do ul. Wielkie Młyny będzie objęta SOD-em,
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych zamknięty dla ruchu zostanie odcinek ul. Podwale Staromiejskie od ul. Targ Drzewny do ul. Pańskiej. Objazd wyznaczany zostanie ulicami: Kowalską, Korzenną, Heweliusza do Rajskiej lub dalej do ulicy Łagiewniki i Wałowej. Na zamkniętym odcinku ul. Podwale Staromiejskie zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,
 • Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej,
 • Grodzka i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej,
 • Prawy pasy ulicy Podwale Staromiejskie przeznaczony zostanie na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP),

Zmiany pojawią się także na ul. Stolarskiej, która od ul. Refektarskiej i Mniszki będzie ulicą jednokierunkową w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie. Ruch jednokierunkowy w tej relacji będzie utrzymany także na ul. Igielnickiej.

Główne Miasto

 • Wjazd na obszar Głównego Miasta wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) oraz kart parkingowych sektora FGM możliwy będzie od strony Targu Drzewnego, jedynie ulicą św. Ducha,
 • Wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego niemożliwy,
 • Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice św. Ducha-Latarnia-Szeroka,
 • Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką,
 • Z powodu remontu na całym odcinku ul. Długie Pobrzeże i Rybackie Pobrzeże mogą wystąpić miejscowe utrudnienia w ruchu pieszym,
 • Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie,
 • Z uwagi na zamknięty odcinek ul. Tobiasza obowiązuje ruch dwukierunkowy na całym odcinku ul. Świętojańskiej.

Mieszkańcy mogą wjeżdżać na ulice objęte Jarmarkiem, na podstawie identyfikatorów uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności oraz kart parkingowych sektora FGM w godzinach od 20.00 do 9.30/10.00.

Na zamkniętym odcinku ul. Podwale Staromiejskie zostaną wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Długie Ogrody

 • Szafarnia od wjazdu do parkingu podziemnego budynku Waterlane do skrzyżowania z ul. Długie Ogrody będzie zamknięta dla ruchu kołowego,
 • Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Długa Grobla do skrzyżowania z ul. Łąkową będzie drogą jednokierunkową w relacji do ul. Łąkowej,
 • Długie Ogrody na odc. od Łąkowej do ul. Szopy będzie ulicą dwukierunkową,
 • Brak możliwości wyjazdu z ul. Szopy na ul. Długie Ogrody,
 • Ulice Krowoderska, Św. Barbary i Seredyńskiego będą drogami bez przejazdu (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody),
 • Na ul. Łąkowej pozostaje ruch dwukierunkowy bez ograniczeń

Parkingi dla mieszkańców

Parking na ul. Targ Węglowy na czas Jarmarku czyli od 15 lipca do 25 sierpnia zostanie zamknięty do wyłącznego użytku dla mieszkańców Głównego Miasta. Wjazd i parkowanie odbywać się będzie na podstawie ważnego identyfikatora IGM oraz abonamentu parkingowego sektora FGM i identyfikatora MTG. Na parkingu zostaną także wydzielone miejsca dla gości hotelowych z rejonu Głównego Miasta.

Dla mieszkańców ul. Długie Ogrody oraz okolic analogicznie wyznaczony zostanie parking w rejonie Bramy Żuławskiej. Wjazd i parkowanie możliwe będzie na postawie identyfikatora MTG.

Parkingi dla autokarów

Na potrzeby ruchu turystycznego w rejonie Śródmieścia wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe dla autokarów (ponad 30 miejsc). Tymczasowe parkingi zlokalizowane będą na ulicach: 

 • Głęboka (od ul. Mostek do ul. Wygon)
 • 3 Maja (zatoka postojowa przy dworcu PKS)
 • Wiesława
 • Siennicka od skrzyżowania z ul. Elbląską do ul. Powalna
 • Okopowa (przy parkingu kubaturowym)
 • Podwale Przedmiejskie (przy skrzyżowaniu z ul. Sadową)
 • Targ Drzewny pomiędzy ulicami Św. Ducha i Szeroką (do 10 min)

W Strefie Ograniczonej Dostępności potrzebny jest identyfikator IGM. Przysługuje on mieszkańcom nieruchomości (zarówno właścicielom oraz najemcom), a także właścicielom, najemcom bądź dzierżawcom lokali użytkowych mieszczących się w SOD.