Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zachęca mieszkańców do udziału w naborze uzupełniającym projektu Stop Smog w GZM. Zwiększono w nim maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych. Nabór w jedenastu uczestniczących w projekcie gminach Metropolii trwa do końca listopada.

Metropolia w 2021 r. zainicjowała realizację rządowo-samorządowego programu Stop Smog, który zakłada inwestycje antysmogowe w domach jednorodzinnych osób "ubogich energetycznie". Projektem zainteresowało się ostatecznie 11 gmin. Pierwotną wartość programu Stop Smog, realizowanego przez GZM, określono na 19,1 mln zł. 2 września br. w gminach uczestniczących w projekcie ruszył nabór uzupełniający - z terminem do 30 listopada.

Jak przypomniał Witold Trólka z biura prasowego GZM, w naborze uzupełniającym zwiększono maksymalny poziom kosztów realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych - z 80 tys. zł do 106 tys. zł. Wymianą źródeł ciepła i działaniami termomodernizacyjnymi może zostać objętych do 210 prywatnych domów jednorodzinnych.

O udział w projekcie mogą ubiegać się spełniający kryteria projektu mieszkańcy jedenastu gmin tworzących GZM: Będzina, Bierunia, Bobrownik, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Katowic, Mysłowic, Sośnicowic, Tychów oraz Zabrza.

Nie brakuje chętnych

Nabór dobrze idzie m.in. w Dąbrowie Górniczej. Mamy zebranych ponad 20 wniosków. Powoli tworzymy listę rezerwową - powiedział, cytowany przez Trólkę ekodoradca w regionalnym projekcie "Śląskie. Przywracamy błękit" Robert Gabrek. W informowanie mieszkańców zaangażowaliśmy parafie i ośrodki pomocy społecznej. Odbyliśmy szereg spotkań, możliwe było również indywidualne doradztwo tutaj na miejscu, w urzędzie - dodał dąbrowski urzędnik.

Całkowita kwota realizacji porozumienia Metropolii z gminami na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych to ponad 11 mln zł, z czego 7,8 mln zł to współfinansowanie ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Metropolia jest odpowiedzialna za doradztwo techniczne oraz przeprowadzenie prac budowlanych. Wkład własny gmin wynosi 3,3 mln zł. GZM udzieliła również gminom uczestniczącym w programie wsparcia finansowego na poziomie 15 proc. wartości porozumienia, a ponadto zabezpieczyła dodatkowe środki w wysokości ponad 7 mln zł na zwiększenie zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Przedstawiciele Metropolii akcentują, że projekt ten nie zakłada wsparcia finansowego po inwestycji, jako zwrotu poniesionych już kosztów, lecz polega na realizacji inwestycji u mieszkańca.

Cała realizacja po stronie GZM

Mieszkańcy nie muszą się martwić wyborem firmy remontowo-budowlanej, a także określeniem zakresu prac. To GZM odpowiada za realizację przedsięwzięcia. Ponadto zakres prac jest określony w taki sposób, aby po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem. Równocześnie wykonawca inwestycji ma obowiązek ustalenia z właścicielem nieruchomości np. koloru elewacji - nic nie będzie więc mieszkańcom narzucane.

W projekcie są prowadzone prace remontowe, które zmniejszają zapotrzebowanie budynków jednorodzinnych na energię do ich ogrzewania i podgrzewania wody. Pierwszym krokiem jest audyt energetyczny.

Aby uzyskać takie wsparcie, trzeba mieć tytuł prawny do budynku jednorodzinnego i mieszkać w nim (przy czym powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 200 m kw.). Dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 175 proc. kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1 673,05 zł), a w gospodarstwach wieloosobowych - 125 proc. kwoty najniższej emerytury (2 342,27 zł).

Nie można też posiadać łącznych środków własnych i zasobów majątkowych, które przekraczają 53 tys. zł (nie dotyczy to wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego dotyczy wniosek).