Rozpoczął się kolejny etap prac drogowych na alei 29 Listopada w Krakowie. Dwa odcinki tej trasy - od ul. Woronicza do ul. Powstańców i od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera - będą asfaltowane. Kierowców czekają zmiany w organizacji ruchu drogowego.

Zmiany na odcinku od ul. Woronicza do ul. Powstańców

Jak poinformował Urząd Miasta Krakowa (UMK) na swojej stronie internetowej, "ruch kołowy na tym odcinku został przeniesiony na stronę wschodnią". "Utrzymany został zakaz lewoskrętu z al. 29 Listopada na drogę wewnętrzną O3 Business Campus i w ul. Woronicza. Zarówno z drogi wewnętrznej O3 Business Campus, jak i ul. Woronicza istnieje jedynie możliwość prawoskrętu" - podało miasto.

Magistrat przekazał, że "ulica Rybianka pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego (objazd wytyczono przez ul. Pocieszka)". "Nadal jest utrzymany ruch jednokierunkowy na ul. Dobrego Pasterza w kierunku al. 29 Listopada (objazd przez ul. Powstańców i ul. Łepkowskiego). Ulice Nad Strugą, Powstańców i Pocieszka pozostają otwarte dla ruchu w obu kierunkach" - czytamy na stronie internetowej krakowskiego urzędu.

Piesi na odcinku od ul. Siewnej do ul. Rybianka nadal nie będą mogli się poruszać. Ruch pieszy został przeniesiony na stronę wschodnią - przypomina miasto.

Zmiany na odcinku od ul. Powstańców do ul. ks. Meiera

UMK poinformowało, że nowa organizacja ruchu drogowego na tym odcinku obowiązuje do 24 listopada.

"Ruch pojazdów na odcinku od ul. Powstańców do ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej jest przekierowany na stronę zachodnią. Ulica Rybianka nadal pozostanie zamknięta dla ruchu kołowego. W ramach tej organizacji ruchu kierowcy mogą już korzystać z ul. Siewnej. Ruch pieszy na odcinku od ul. Powstańców do wiaduktu kolejowego na linii kolejowej nr 95 odbywa się po obu stronach drogi. Pod wiaduktem ruch pieszych odbywa się będzie po stronie wschodniej" - podaje urząd.

Miasto przekazało, że "zgodnie z planem, wszystkie elementy rozbudowy al. 29 Listopada powinny się zakończyć do 30 listopada". "Pozwolenie na użytkowanie powinno zostać wydane przed świętami Bożego Narodzenia" - dodał urząd.

O inwestycji

Jak przypomina Urząd Miasta Krakowa, "prowadzona na zlecenie ZIM inwestycja polega na rozbudowie al. 29 Listopada na odcinku ok. 2,6 km od ul. Woronicza do granicy miasta poprzez poszerzenie jej do dwóch jezdni posiadających po dwa pasy ruchu, odcinkowo z dodatkowym pasem dla komunikacji zbiorowej".

"W ramach zadania powstaje 5,3 km ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, 3,8 km buspasów, a tam gdzie to konieczne, ustawione zostaną ekrany akustyczne. Projekt przewiduje łącznie przebudowę i budowę aż 15 skrzyżowań z ulicami dochodzącymi do wylotówki na Warszawę. Przebudowane zostały dwa wiadukty kolejowe, a także infrastruktura techniczna" - czytamy na stronie miasta.

UMK poinformowało, że "po zakończeniu realizacji tej inwestycji, arteria wylotowa na północ będzie miała właściwe parametry techniczne, a zastosowane rozwiązania zminimalizują wpływ tej drogi na otoczenie". "Poprawi się płynność ruchu, przez co skróci się czas podróży, zmniejszy się emisja hałasu i spalin. Sprawniej będzie działać komunikacja autobusowa, a to dzięki budowie buspasów. Dodatkowo, modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej - szczególnie kanalizacji deszczowej uchroni ten rejon miasta przed zalewaniem wodą z deszczów nawalnych. Co ważnie, po zakończeniu zadania utworzone będą zielone skwery w rejonie ulic Chlebowej, Rybianka i Felińskiego" - zaznacza krakowski urząd miasta.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.