Oferta z Chin firmy Stecol Corporation, opiewająca na kwotę 828,8 mln zł, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na projekt i budowę 24-km odcinka Sokółka-Czarna Białostocka drogi S19 - podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku.

"Zakończyliśmy ocenę ofert w postępowaniu na projekt i budowę 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Sokółka - Czarna Białostocka" - poinformował dziś na swojej stronie internetowej podlaski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA).

Jakie oferty złożono?

Ofertę tę wybrano spośród dwunastu, które wpłynęły do tego przetargu. Była on najtańsza.

Najwyższą kwotę zaproponowało Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, wynosi ona ponad 1,1 mld zł - czytamy na stronie GDDKiA.
Firmy startujące w przetargu mogą składać odwołania, a jeśli ich nie będzie, będzie można podpisać umowę z wykonawcą.

GDDKiA podała w komunikacie, że Stecol Corporation realizowała wcześniej w Polsce drogę S14 od węzła Aleksandrów Łódzki do węzła Emilia. "Obecnie realizuje fragment autostrady A2 Groszki - Siedlce Zachód, a w czerwcu bieżącego roku podpisała umowę na realizację fragmentu drogi ekspresowej S12 w woj. Lubelskim Dorohucza - Chełm" - podaje Dyrekcja.

Szczegóły inwestycji

W ramach odcinka Sokółka-Czarna Białostocka powstanie 24,1 km drogi ekspresowej jako przedłużenie już budowanego odcinka Kuźnica-Sokółka.

"Umożliwi, poprzez obwodnice, wyprowadzenie ruchu drogowego z miejscowości: Sokółka, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka. Jednocześnie, miejscowości te zostaną podłączone do drogi S19 poprzez planowane do wykonania cztery węzły drogowe: Sokółka Zachód, Geniusze, Straż i Czarna Białostocka" - poinformowała GDDKiA.

Droga będzie miała po dwa pasy jezdni w każdą stronę i pas awaryjny. Droga ma mieć nośność nawierzchni do 11,5 tony na oś. Powstaną 22 obiekty mostowe, z czego 9 będzie też przejściami dla dużych zwierząt, a 2 będą zbudowane nad liniami kolejowymi nr 6 i 57 i linią kolejki wąskotorowej.

GDDKiA przypomniała, że droga S19 w Podlaskiem będzie miała 177 km. Jej budowa jest podzielona na kilkanaście odcinków inwestycyjnych.

Trwa budowa czterech odcinków: blisko 16 km Kuźnica-Sokółka (10,6 km ekspresówki i 5,2 km drogi jednojezdniowej), 11 km odcinka Haćki - Bielsk Podlaski Zachód, 12 km odcinka Bielsk Podlaski Zachód - Boćki, oraz blisko 16 km odcinka Boćki-Malewice.

Trwają dwa przetargi

Jak podaje GDDKiA, trwają przetargi na dwa odcinki: 13 km odcinek Czarna Białostocka - Białystok Północ i blisko 9 km odcinek Białystok Północ - Dobrzyniewo.

Drogowcy czekają na zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na trzy odcinki: Dobrzyniewo - Białystok Zachód (ok. 10,2 km), Deniski - Haćki (6,6 km) oraz Malewice - Chlebczyn (25,1 km).

GDDKiA otrzymało nowe decyzje środowiskowe dla czterech odcinków: Białystok Zachód- Białystok Księżyno (16,6 km), Białystok Księżyno - Białystok Południe (8 km drogi ekspresowej i 13,8 km DK65) oraz Białystok Południe - Wojszki (11,2 km) i Wojszki - Deniski (ok. 3,9 km w tym most na Narwi z dojazdami).