Nasi rodacy mieszkający za granicą regularnie informują nas o problemach ze skorzystaniem z możliwości wzięcia udziału w wyborach. Często pojawia się w tych sygnałach problem dokumentów, potrzebnych do dopisania się do spisu wyborców. Poniżej znajdziecie niezbędne wyjaśnienia w tej sprawie.

Osoby chcące głosować za granicą mają do wyboru dwa podstawowe sposoby.

Dopisanie do spisu wyborców

Pierwszy z nich, z którego najczęściej korzystają osoby mieszkające za granica na stałe lub przebywające tam czasowo, dotyczy zarejestrowania się w określonym obwodzie głosowania.

Wzięcie udziału w wyborach wymaga złożenia właściwemu konsulowi wniosku o ujęcie w spisie wyborców. Złożenie wniosku powinno nastąpić najpóźniej 10 października, tj. 5 dni przed dniem wyborów. Najprościej zrobić to online, za pośrednictwem witryny e-wybory. To jednak niejedyny sposób. Wypełniony formularz wniosku, do którego link podajemy >>>TUTAJ<<<można też dostarczyć konsulowi w postaci papierowej lub nawet formie zdjęcia czy zrzutu ekranu (screena) wypełnionego i własnoręcznie podpisanego wniosku. Tak przygotowany wniosek należy wysłać na adres elektroniczny konsula.

Co ważne, poza numerem PESEL we wniosku należy podać numer ważnego polskiego paszportu, a w krajach UE i takich, do których można wjechać na podstawie dowodu osobistego - w miejsce numeru paszportu można podać właśnie numer dowodu.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

To drugi ze sposobów na głosowanie nie tylko za granicą, ale w dowolnym obwodzie głosowania; w kraju, za granicą czy na polskim statku morskim.

Zaświadczenie takie wystawiane jest na podstawie wniosku w postaci papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem. Wniosek w kraju można złożyć w dowolnym urzędzie gminy, za granicą składany jest u konsula. W obu wypadkach termin na jego złożenie upływa na 3 dni przed dniem wyborów, a więc 12 października. Samo zaświadczenie należy odebrać osobiście w urzędzie, do którego wniosek został złożony.

Co istotne, osoba, która pokwitowała odebranie zaświadczenia o prawie do głosowania, zostaje skreślona ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Zaświadczenie staje się więc jedynym dokumentem, na podstawie którego może uczestniczyć w głosowaniu. Jego zgubienie oznacza utratę możliwości udziału w wyborach.

Dokładne wymagania i procedury dotyczące głosowania za granicą podane są informacji Państwowej Komisji Wyborczej, do której link znajdziecie >>>TUTAJ<<<.

Konkretne dane dotyczące adresów polskich placówek dyplomatycznych i obwodach do głosowania podaje rozporządzenie ministra spraw zagranicznych.

Adresy mailowe konsulów dostępne są na stronach odpowiednich placówek dyplomatycznych.

Opracowanie: