Planujesz wakacyjny wyjazd za granicę? Chcesz tegoroczne lato spędzić w Chorwacji, Gracji, we Włoszech, w Albanii, w Austrii, Bułgarii, Czarnogórze, Czechach, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech lub Słowacji? Sprawdź, co musisz wiedzieć przed wyjazdem. Wiele krajów stosuje się bowiem do własnych zasad pandemicznych.


Albania

Obecnie Albania nie wymaga szczególnego zezwolenia na wyjazd i pobyt. Turyści wybierający się na urlop do tego kraju nie muszą poddawać się kwarantannie. Nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na Covid-19.

Austria

Turyści z Polski przekraczający granicę Austrii powinni okazać negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godz. przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na Covid-19 przeprowadzonego do 48 godz. przed wjazdem do kraju. Akceptowany jest również samodzielnie wykonany test antygenowy ważny 24 godz.

Z obowiązku wykonania testu zwalnia zaświadczenie potwierdzające przyjęcie szczepionki. Szczepionki dwudawkowe uprawniają do wjazdu od 21. dnia do 90 dni od podania pierwszej dawki oraz w przypadku drugiego szczepienia - do 270 dni od podania drugiej dawki. Natomiast szczepionki jednodawkowe uprawniają do wjazdu od 22. dnia do 9. miesiąca od jej podania.

Osoby, które przybyły Covid-19 w okresie ostatnich 180 dni również zwolnione są z obowiązku wykonywania testu pod warunkiem, że są w stanie potwierdzić to odpowiednim zaświadczeniem.

Osoby podróżujące w tranzycie, które planują zatrzymać się w Austrii (np. nocleg, zakupy, wizyta w restauracji, zwiedzanie), muszą spełnić jeden z powyższych warunków.

Bułgaria

Obecnie Polska uznana jest, jako zielona strefa niskiego ryzyka przez Bułgarię. Oznacza to, że polscy turyści mogą wjechać na terytorium RB po okazaniu ważnego unijnego certyfikatu cyfrowego UE COVID lub analogicznego dokumentu zawierającego te same dane co certyfikat cyfrowy UE.

Respektowany jest również negatywny wynik testu PCR przeprowadzony do 72 godz. przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik szybkiego testu antygenowego na Covid-19 przeprowadzony do 48 godz. przed wjazdem do kraju.

Zwolnione z okazywania dokumentów dotyczących Covid-19 są osoby przejeżdżające tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii, w przypadku, gdy można zagwarantować natychmiastowy wyjazd z terytorium Republiki Bułgarii i dzieci do 12. roku życia.

Chorwacja

Obecnie osoby, które chcą wjechać na teren Republiki Chorwacji, zobowiązane są do przedstawienia Unijnego Certyfikatu COVID. Zwolnione z tego wymogu są osoby, które okażą negatywny wynik testu PCR - nie starszy niż 72 godz. lub szybkiego testu antygenowego (z listy testów zaakceptowanych przez państwa członkowskie UE, wykonanych w laboratorium) - nie starszy niż 48 godz.

Przekroczyć granicę mogę również podróżni, którzy zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki Pfizer, Moderna lub Gamaleja (Sputnik V) w okresie minimum 22 dni i maksymalnie 42 dni od zaszczepienia. W przypadku szczepionki AstraZeneca okres ten wynosi minimum 22 dni, a maksymalnie 84 dni od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki.

Do Chorwacji mogą wyjechać również osoby, które okażą potwierdzenie przejścia Covid-19 i zostały zaszczepione jedną dawką szczepionki w ciągu sześciu miesięcy od początku choroby Covid-19, a szczepienie odbyło się na mniej niż 210 dni przed przekroczeniem granicy. Potrzebne jest posiadanie potwierdzeń przechorowana COVID-19 i szczepienia.

Zwolnione z okazania certyfikatu COVID są również osoby wyleczone z Covid-19 w okresie ostatnich sześciu miesięcy (tzw. ozdrowieńcy) po okazaniu potwierdzenia od lekarza o przebyciu choroby lub pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego (testy wykonane maksymalnie na 180 dni, ale minimum na 11 dni przed przekroczeniem granicy).

Dzieci do 12. roku życia podróżujące pod opieką rodziców/opiekunów, którzy posiadają Unijny Certyfikat COVID lub spełniają wyżej wymienione warunki wjazdu do Chorwacji,  zwolnione są z obowiązku testu.

Czarnogóra

Od 5 czerwca 2021 r. wjazd do Czarnogóry dla turystów z Polski oraz innych państw UE możliwy jest bez konieczności okazywania dokumentów potwierdzających wykonanie testu czy szczepienia na koronawirusa. Wstępnie zasady te obowiązywały do 2 lipca, ale zostały przedłużone do 16 lipca br.

Czechy

Obecnie Polska uznana jest przez Czechy za kraj bezpieczny pod względem ryzyka zakażenia COVID-19. Oznacza ro, że wjazd z Polski do Czech odbywa się bez ograniczeń. Jednak w celu skorzystania w Czechach z infrastruktury hotelowej i restauracyjnej podróżujący z Polski muszą posiadać: zaświadczenie o zaszczepieniu, przechorowaniu koronawirusa, bądź negatywny wynik testu.

Warto zaznaczyć, że powyższe zasady ulegną zmianie od 9 lipca br. Od tego dnia osoby niezaszczepione będą musiały wypełnić formularz rejestracyjny na granicy i przedstawić test antygenowy lub PCR. Możliwe jest wykonanie testu w Czechach, ale nie później niż piątego dnia po przyjeździe. Testów nie muszą robić osoby w pełni zaszczepione lub ozdrowieńcy.

Grecja

Podróżni przyjeżdżający do Grecji powinny posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed przyjazdem lub testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przyjazdem. Test nie jest obowiązkowy dla dzieci poniżej 12. roku życia.

Z obowiązku okazania testu zwolnione są również osoby, które ukończyły pełny cykl szczepień i są w stanie to potwierdzić, przedstawiając odpowiednie świadectwo szczepienia.

Osoby, które przeszły zakażenie koronawirusem, mogą przekroczyć granicę Grecji na podstawie okazania pozytywnego wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. W przypadku, gdy podróżny nie dysponuje wynikiem wcześniej wykonanego testu (np. go zgubił), może zwrócić się do laboratorium, które wykonało test i pozyskać zaświadczenie o wykonanym teście.

Hiszpania

Wszyscy podróżni przybywający do Hiszpanii drogą powietrzną lub morską są zobowiązani do wypełnienia formularza sanitarnego dostępnego na stronie internetowej lub w bezpłatnej aplikacji SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Formularz generuje kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu lub statku pasażerskiego oraz po przybyciu do Hiszpanii.

Litwa

Wybierający się na Litwe muszą posiadać negatywny wyniku testu przy wjeździe do kraju.

Zasada ta nie obejmuje osób zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy posiadają unijny certyfikat covidowy oraz dzieci poniżej 16. roku życia.

Osoby bez unijnego certyfikatu i przybywające z państw należących do tzw. strefy zielonej powinny posiadać ważny negatywny wynik testu.  Od osób przybywających ze strefy pomarańczowej wymagane jest nie tylko posiadanie testu, ale też wykonanie testu po przyjeździe na Litwę.

Przy wjeździe ze strefy czerwonej konieczna jest również samoizolacja.

W momencie wjazdu na Litwę ze wszystkich państw nadal należy posiadać wypełnioną ankietę Narodowego Centrum Ochrony Zdrowia Publicznego, która dostępna jest w internecie również w języku angielskim.

Niemcy

Podróżując do Niemiec z Polski drogą lądową, nie trzeba przedstawiać testów, świadectw szczepień ani przechodzić kwarantanny. Jednak lecąc do tego kraju samolotem, przed wejściem na pokład należy przedstawić negatywny wynik testu antygenowego, wykonanego najwcześniej 48 godz. przed podróżą lub PCR, nie starszego niż sprzed 72 godz. Temu obowiązkowi nie podlegają dzieci do szóstego roku życia. Wylatując do Niemiec z Polski, zamiast testu można okazać świadectwo szczepień lub test potwierdzający przejście infekcji.

Portugalia

Wjazd do Portugalii od 1 lipca jest już możliwy na podstawie Unijnego Certyfikatu Covid. Osoby w pełni zaszczepione przeciwko Covid-19 posiadające Unijny Certyfikat Covid zwolnione są z obowiązku testu na obecność SARS-CoV-2, jeśli od pełnego zaszczepienia (drugiej dawki lub pierwszej dawki, w przypadku szczepionki jednodawkowej) upłynęło co najmniej 14 dni. Ozdrowieńcy posiadający Unijny Certyfikat COVID również są zwolnieni z obowiązku testu, jeśli od wykonania testu z wynikiem pozytywnym upłynęło co najmniej 11 dni, ale nie więcej niż 180.

Niezaszczepieni zobowiązani są do okazania negatywnego wyniku testu na koronawirusa wykonanego metodą PCR, który należy wykonać w ciągu ostatnich 72 godz. przed wejściem na pokład samolotu lecącego do Portugalii kontynentalnej. Akceptowany jest również test antygenowy wykonany w ciągu ostatnich 48 godz. przed wejściem na pokład samolotu. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 12 roku życia.

Słowacja

Podróżni z Polski udający się na terytorium Słowacji zobowiązani są przedstawić na granicy zaświadczenie o negatywnym wyniku testu PCR na COVID-19 nie starszym niż 72 godz. Akceptowany jest również negatywny wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszy niż 24 godz. Z tego obowiązku zwalnia zaświadczenie o przyjęciu szczepionki lub przechorowaniu Covid-19. Żadnych dokumentów nie muszą przedstawiać osoby, które nie ukończyły 18. roku życia.

Od 9 lipca przy wjeździe do kraju będzie obowiązywać kwarantanna obejmująca wszystkie osoby, które nie zostały zaszczepione przeciwko Covid-19. Aktualnie przy przyjazdach z większości krajów UE wystarcza negatywny test na obecność koronawirusa. Osoby niezaszczepione, przed wjazdem na Słowację, muszą wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny. W przypadku obowiązkowej kwarantanny pierwszy test, który ją zakończy, będzie można wykonać po pięciu dniach.

Od wczoraj na Słowacji zostały wprowadzone bardziej szczegółowe kontrole graniczne. Służby mają sprawdzać większość samochodów, wjeżdżających do kraju, co ma być częścią trójstopniowego systemu, zatwierdzonego przez rząd. System będzie się zmieniał w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej.

Co więcej, Słowacja zamknęła niektóre przejścia graniczne z Polską. Otwarte pozostaną tylko przejścia:

·       Vyšný Komárnik - Barwinek 

·       Mníšek nad Popradom - Piwniczna 

·       Podspády - Jurgów 

·       Trstená - Chyžné 

·       Oravská Polhora - Korbielów 

·       Skalité - Zwardoň cesta 

·       Skalité - Zwardoň diaľnica 

Decyzja jest związana ze zwiększającą się liczbą zachorowań na Słowacji spowodowanych wariantem Delta koronawirusa.

Włochy

Osoby podróżujące do Włoch z Polski zobowiązane są do zarejestrowania swojego przyjazdu na specjalnej platformie. Oprócz tego muszą przedstawić certyfikat potwierdzający ukończenie całego cyklu szczepień co najmniej 14 dni przed wjazdem do Włoch, szczepionką zatwierdzoną przez UE.

Do Włoch można również wjechać na podstawie zaświadczenia o przebyciu Covid-19.

Osoby, które nie posiadają jednego z tych dokumentów, powinny okazać negatywny wynik testu wymazowego (molekularnego lub antygenowego), wykonanego w ciągu 48 godz. przed przekroczeniem granicy Włoch. Z obowiązku wykonania testu zwolnione są dzieci poniżej szóstego roku życia.

Więcej informacji można znaleźć na stronie rządowej.