Polski na poziomie rozszerzonym był łatwiejszy, niż podstawowym – usłyszał reporter RMF FM od uczniów VIII LO w Toruniu. Wśród tematów był m. in. szekspirowski dramat „Romeo i Julia” i „Sklepy cynamonowe” Brunona Schulza. Po południu na RMF 24 opublikujemy arkusze z egzaminu.

Tematy z matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie sprawiły problemów uczniom z VIII LO w Toruniu. Wychodzili z sali, nie kryjąc nadziei na wysokie wyniki. Obawiają się jedynie klucza odpowiedzi, w który mogli nie trafić.

Uczniowie mogli porównać sposób wyrażania uczuć bohaterów "Romeo i Julia" oraz "Don Kichota", albo też porównać opowiadanie "Sierpień" ze "Sklepów cynamonowych Brunona Schulza z "Złym" Leopolda Tyrmanda.

"Romeo i Julia" na rozszerzeniu? - za łatwo - powiedziała reporterowi RMF FM polonista z tego liceum, Ewa Sosnal.

Po południu do egzaminu z fizyki z astronomią ma przystąpić 25 tys. maturzystów; prawie tyle samo z nich zadeklarowało chęć zdawania egzaminu na poziomie podstawowym, co na poziomie rozszerzonym. Egzamin na poziomie rozszerzonym - 150 minut, a na podstawowym - 120 minut.

W pierwszych trzech dniach egzaminacyjnego maratonu maturzyści zmierzyli się z językiem polskim, matematyką i językiem angielskim. Część abiturientów napisała również egzamin z języka łacińskiego i wiedzy o tańcu. Na naszych stronach opublikowaliśmy arkusze zadań i propozycje odpowiedzi, opracowane przez ekspertów.

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do pięciu egzaminów: trzech pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym) oraz dwóch ustnych - z polskiego i języka obcego.

Maturzysta może wybrać też do sześciu przedmiotów dodatkowych. Zdaje je na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. W tej grupie znajdują się: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język kaszubski, język łemkowski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu.

Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 23 maja, a ustna do 30 maja.

(j.)