Przed południem zakończył się pisemny egzamin maturalny z fizyki. O godz. 14:00 rozpoczął się zaś egzamin z geografii. Do obu przystępują tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało 21 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, a z geografii - 72 tys.

Przed południem zakończył się pisemny egzamin maturalny z fizyki. O godz. 14:00 rozpoczął się zaś egzamin z geografii. Do obu przystępują tylko ci abiturienci, którzy zadeklarowali taką wolę. Chęć zdawania egzaminu z fizyki zadeklarowało 21 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, a z geografii - 72 tys.
Zdjęcie ilustracyjne /Michał Dukaczewski /RMF FM

Geografia od wielu lat jest w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze - zajmuje drugie miejsce po języku angielskim na poziomie rozszerzonym. Fizyka jest na 8. miejscu w wyborach maturzystów.

Egzamin z geografii zdaje w poniedziałek także 4,4 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Chęć zdawania fizyki zadeklarowało 4,8 tys. osób ze starszych roczników.

Matura 2018: Zobacz arkusze i propozycje rozwiązań z dotychczas przeprowadzonych egzaminów!

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom podstawowy <<<

>>> Matura 2018: Arkusz CKE i odpowiedzi z języka polskiego, poziom rozszerzony <<<

>>> Matura 2018: Matematyka, poziom podstawowy [ARKUSZE I ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Matematyka - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom podstawowy [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Język angielski - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

>>> Matura 2018: Biologia - poziom rozszerzony [ARKUSZ i ODPOWIEDZI] <<<

Matura 2018: Harmonogram egzaminów

Egzamin maturalny: 3 obowiązkowe egzaminy pisemne

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, języka obcego i matematyki na poziomie podstawowym. Musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym, dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok. 

(ph)