Maturalny maraton wystartował! Ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników zasiadło dzisiaj do pierwszego sprawdzianu: obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusze egzaminacyjne, znajdziecie je na RMF24. Sukcesywnie publikować będziemy również propozycje odpowiedzi opracowywane przez naszych ekspertów!

publikujemy arkusze CKE i rozwiązania

Matura 2021: Na egzaminie z polskiego "Lalka" Prusa i "Ziemia obiecana" Reymonta

Egzamin pisemny z polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części: maturzyści musieli rozwiązać test i napisać tekst własny. W przypadku własnej wypowiedzi mogli zdecydować się na rozprawkę na jeden z dwóch podanych tematów lub na analizę tekstu poetyckiego.

Według relacji samych zdających, tematy rozprawek odwoływały się do "Lalki" Bolesława Prusa i "Ziemi obiecanej" Władysława Reymonta.

W pierwszym przypadku mieli wypowiedzieć się na temat tego, czy ambicja ułatwia osiąganie celu: tutaj punktem wyjścia do rozważań była właśnie "Lalka".

W drugim przypadku musieli ocenić, czy miasto jest dla człowieka dobre czy złe: i tutaj punktem wyjścia był fragment "Ziemi obiecanej".

Maturzyści mogli również zdecydować się na analizę wiersza "Strych" Beaty Obertyńskiej.

Absolwenci IX Liceum Ogólnokształcącego w Sosnowcu, z którymi tuż po sprawdzianie rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek, oceniali egzamin z polskiego jako "raczej łatwy". Wielu wyczekiwało tematu związanego właśnie z dziełem Prusa.

"Była ‘Lalka’! Tak się podekscytowałem, że napisałem - myślę - świetnie. // Test na pewno nie był trudny, rozprawka tym bardziej" - usłyszała nasza dziennikarka od maturzystów z Sosnowca.

Na RMF24 znajdziecie arkusze zadań i propozycje odpowiedzi!

Kiedy tylko Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni arkusze egzaminacyjne z dzisiejszego sprawdzianu z polskiego - najprawdopodobniej stanie się to o godzinie 14:00 - opublikujemy je na RMF24. Sukcesywnie publikować będziemy również propozycje odpowiedzi opracowywane przez współpracujących z nami nauczycieli!

Jutro o 09:00 rano maturzyści przystąpią do sprawdzianu z matematyki na poziomie podstawowym, zaś na poranek 6 maja zaplanowany został egzamin z języka angielskiego, również na poziomie podstawowym.

Również po każdym z tych sprawdzianów na RMF24 opublikujemy arkusze zadań i propozycje odpowiedzi!

Arkusze publikować będziemy także w kolejnych dniach pisemnych sprawdzianów: znajdziecie je na naszych stronach natychmiast po tym, jak udostępni je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Matura w dobie koronawirusa: Pandemia wymusiła zmiany

Każdy maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego na poziomie podstawowym.

W tym roku abiturienci nie muszą natomiast przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą jednak niezmiennie napisać sprawdziany z maksymalnie sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Angielski i matematyka najpopularniejszymi przedmiotami do wyboru

Wśród przedmiotów do wyboru - egzaminy z nich zdawane są na poziomie rozszerzonym - są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Według informacji przekazanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, 13,5 procent tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 procent tegorocznych absolwentów, do dwóch - 29,3 procent, do trzech - 24,7 procent. 5 procent zadeklarowało przystąpienie do czterech takich egzaminów, 0,5 procent - do pięciu, a 0,1 procent - do sześciu.

Najczęściej tegoroczni absolwenci liceów i techników decydowali się na egzamin na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego: do tego sprawdzianu przystąpić chce ponad 158 tysięcy absolwentów, czyli 58,5 procent. Na drugim miejscu znalazła się matematyka (ponad 74 tysiące absolwentów, czyli 27,5 procent), a na trzecim: język polski (blisko 58 tysięcy abiturientów, czyli 21,3 procent).

Na kolejnych pozycjach znalazły się geografia (niemal 54 tysiące maturzystów) i biologia (ponad 44 tysiące).

Próg minimum: 30 procent punktów

Aby zdać maturę, absolwent musi uzyskać z egzaminów obowiązkowych minimum 30 procent punktów.

W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego: wyniki tych egzaminów brane są pod uwagę jedynie przy rekrutacji na studia.

Abiturienci, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu: wyznaczono ją w dniach 1-16 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, będzie miał prawo do poprawki 24 sierpnia. Ten zaś, który nie zda więcej niż jednego takiego egzaminu, będzie mógł poprawić je dopiero za rok.

W tym roku chęć przystąpienia do matury zadeklarowało blisko 96 tysięcy abiturientów z wcześniejszych roczników. To osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów, których nie zdali w latach poprzednich, chcą zdać egzamin z nowego przedmiotu lub poprawić wynik egzaminu zdawanego wcześniej.

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl:

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.