Maturzyści dziś rano przystąpili do pisemnego egzaminu z historii. Po południu pisali egzaminy z języka rosyjskiego: na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Nie są to egzaminy obowiązkowe. Na RMF24.pl publikujemy arkusze egzaminacyjne.

Chęć zdawania egzaminu maturalnego z historii zadeklarowało 6,6 proc. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym zadeklarował mniej niż jeden procent tegorocznych absolwentów. Razem z tegorocznymi absolwentami egzaminy zdają też abiturienci ze starszych roczników.

PONIŻEJ PUBLIKUJEMY ARKUSZE Z MATURY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM:



















EGZAMIN MATURALNY Z HISTORII:
















Konieczne co najmniej 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych

Maturzyści muszą obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie ma w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ub.r., a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na tym poziomie - matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Aby uzyskać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego, gdyż nie ma progu zaliczeniowego, służy tylko przy rekrutacji na studia.


ZOBACZ RÓWNIEŻ: Policyjne dochodzenie ws. podejrzeń przecieku tematów z matury z języka polskiego