Kolejny dzień zmagań maturzystów. Za nami już egzaminy z geografii na poziomie rozszerzonym i języków obcych: francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego i włoskiego.

Trwa ósmy dzień matury 2021. Rano odbył się egzamin z geografii na poziomie rozszerzonym. Po południu z kolei zorganizowano egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: 

 • język francuski;
 • język hiszpański;
 • język niemiecki;
 • język rosyjski;
 • język włoski. 

Arkusze egzaminacyjne znajdziecie na stronie CKE. Poniżej publikujemy arkusze z egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym oraz załączniki:


Załączniki do arkuszy:Matura pod znakiem Covid-19

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Podobnie jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.


Matura 2021. O czym trzeba pamiętać?

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym: zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur. Poniżej najważniejsze z nich: 

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami Covid-19;
 • Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem;
 • Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. telefonów, książek czy maskotek;
 • Każdy zdający ma korzystać z własnych długopisów, ołówków, linijki, cyrkla itd.: uczniowie nie mogą ich sobie nawzajem pożyczać;
 • Szkoła nie zapewnia uczniom wody - na egzamin mogą więc przynieść własną butelkę z wodą;
 • Odległość co najmniej 1,5 metra maturzyści mają zachować również, czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.

PEŁNĄ LISTĘ WYTYCZNYCH znajdziecie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej >>>> 

Arkusze maturalne z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego

Tegoroczni maturzyści musieli przystąpić do trzech egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Większość abiturientów ma już obowiązkową część za sobą: to ci uczniowie, którzy zdecydowali się napisać obowiązkowy sprawdzian z angielskiego. Wcześniej, na inaugurację maturalnego maratonu 4 maja, wszyscy absolwenci zmierzyli się z językiem polskim, a dzień później z matematyką.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało, że w tym roku maturzyści nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Osoba, która zdaje maturę może napisać sprawdziany maksymalnie z sześciu takich przedmiotów.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 proc. tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch - 29,3 proc, do trzech - 24,7 proc., do czterech - 5 proc., do pięciu - 0,5 proc., a do sześciu - 0,1 proc.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.