W piątek maturzyści zmierzyli się z chemią na poziomie rozszerzonym. Po południu pisali egzaminy z języka niemieckiego na dwóch poziomach: rozszerzonym i dwujęzycznym.

Maturzyści o godz. 9 przystąpili do pisemnego egzaminu z chemii na poziomie rozszerzonym. Na godz. 14 z kolei pisali egzaminy z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. 

Chęć zdawania egzaminu maturalnego z chemii zadeklarowało 25,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 9,5 proc. z nich. Z kolei chęć zdawania egzaminu z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 5 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 1,9 proc.

PONIŻEJ ARKUSZE Z EGZAMINU MATURALNEGO Z CHEMII NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:


Pisemna sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja. Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca. Zdadzą ci maturzyści, którzy uzyskają minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. 

Matura pod znakiem Covid-19

W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 proc., zależnie od przedmiotu) określonych w podstawie, które były podstawą egzaminów w latach ubiegłych.

Podobnie, jak w ubiegłym roku egzaminy odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Matura 2021. O czym trzeba pamiętać?

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne przeprowadzane są w reżimie sanitarnym: zasady zbliżone są do tych, które obowiązywały w marcu podczas sprawdzianów próbnych i w czasie ubiegłorocznych matur. Poniżej najważniejsze z nich: 

  • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych zgodnych z objawami Covid-19;
  • Na teren szkoły można wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem;
  • Maturzyści mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
  • Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym np. telefonów, książek czy maskotek;
  • Każdy zdający ma korzystać z własnych długopisów, ołówków, linijki, cyrkla itd.: uczniowie nie mogą ich sobie nawzajem pożyczać;
  • Szkoła nie zapewnia uczniom wody - na egzamin mogą więc przynieść własną butelkę z wodą;
  • Odległość co najmniej 1,5 metra maturzyści mają zachować również, czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej.

PEŁNĄ LISTĘ WYTYCZNYCH znajdziecie na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej >>>> 

Zmiany w egzaminie maturalnym

Ministerstwo Edukacji i Nauki zdecydowało, że w tym roku maturzyści nie muszą przystępować obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Osoba, która zdaje maturę, może napisać sprawdziany maksymalnie z sześciu takich przedmiotów.

Abiturienci nie muszą także przystępować do dwóch - obowiązkowych w poprzednich latach - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

/RMF FM
/RMF FM
Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego nowego internetowego Radia RMF24.pl

Słuchajcie online już teraz!

Radio RMF24.pl na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie.