Jak rozlicza się unijne dofinansowanie na firmę? Kiedy pieniądze mogą zostać zablokowane? Czy pieniądze przyznane z dotacji unijnej przelewane są na osobne konto? To tylko niektóre z pytań, jakie w mijającym tygodniu zadaliście ekspertowi mBanku Jarosławowi Fordońskiemu. W ramach Mapy przedsiębiorczości w RMF FM i na RMF24 przez cały tydzień podpowiadaliśmy na jakie dofinansowanie może liczyć Twoja firma. W przyszłym tygodniu pod lupę weźmiemy zarządzanie kosztami. Czekamy na Wasze pytania, które możecie zadawać za pomocą specjalnej platformy, którą znajdziecie poniżej.


30 października - piątek:

Cytat

Witam. Mam działalność już od ponad 20 lat w branży medycznej wykonywanie protez zębowych. Czy jest szansa by dostać dofinansowanie na rozwój, czyli zakup nowych technologii?
Bogdan

Jarosław Fordoński: Proszę sprawdzić możliwości jakie oferuje Regionalny Program Operacyjny. Informacje można znaleźć na stronie Marszałka Województwa w którym prowadzi Pani działalność gospodarczą. Również Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oferuje kilka działań, które mogą Pana zainteresować m.in:

- działanie 3.2.1 Badania na rynek

- działanie 3.2.1. Kredyt na innowacje technologiczne

- działanie 2.3.2 Bon na innowacje

- działanie 1.1.1. "Szybka ścieżka"

Cytat

Witam. Jak najszybciej mogę otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych na prowadzenie i rozwój mojej działalności gospodarczej w branży odzieżowej? Od 18 miesięcy mam swój sklep. Proszę o pomoc w tej sprawie
Barbara

Jarosław Fordoński: Niestety jeżeli chodzi o dotacje to działalność w zakresie sprzedaży detalicznej nie jest wspierana przez fundusze unijne.

Cytat

Witam. Planuje założyć własną działalność gospodarczą mianowicie firmę transportowa busy do 3,5 t. Niestety dla nowych firm do wzięcia auta w leasing wymagany jest 20 %wkład własny do tego dochodzą różnego rodzaju koszty. Pomimo chęci założenia firmy nadal chciałbym pracować tam gdzie dotychczas i było by to swego rodzaju zabezpieczenie bo oprócz zarobków z mojej firmy mógłbym liczyć na stałą pensję z dotychczas wykonywanej pracy. Gdzie bym mógł szukać jakiegoś wsparcia finansowego w postaci pożyczki bądź kredytu. Czy Bank Gospodarki Krajowej udzieliłby mi pożyczki ? Może europejski fundusz inwestycyjny. Chodzi tu o kwotę 20-30 tys zł.
Michał

Jarosław Fordoński: Proszę zapoznać się z ofertą pożyczek  Krajowego Systemu Usług link do strony http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki

Cytat

Witam. Mam zamiar założyć własną działalność. Ma to być mała produkcja zabawek. Czy mam szansę uzyskać dotację, jeżeli miałam już własną działalność i dotację z UE w 2009 roku.
Martyna

Jarosław Fordoński: Fakt otrzymania dotacji w 2009 nie stanowi przeszkody w ubieganiu się o środki unijne z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-20, oczywiście pod warunkiem, że środki z ewentualnej nowej dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie wydatków, które już wcześniej były objęte dotacją. Proszę sprawdzić możliwości jakie oferuje Regionalny Program Operacyjny. Informacje można znaleźć na stronie Marszałka Województwa w którym prowadzi Pani działalność gospodarczą.

Jarosław Fordoński: Proponuję skontaktować się z PARP w ramach Rejestr Usług Rozwojowych (RUR). 

"Rejestr Usług Rozwojowych (RUR) tj. platforma za pośrednictwem której przedsiębiorcy będą mogli wybrać i zgłosić się oraz swoich pracowników na usługi rozwojowe (m.in.: szkolenia, doradztwo, mentoring, coaching), w tym w szczególności usługi rozwojowe finansowane ze środków publicznych. RUR będzie zapewniał powszechny dostęp do informacji na temat podmiotów świadczących usługi rozwojowe oraz ich oferty, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i szybki wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Uruchomienie Rejestru Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej dnia 23 maja 2014 r. umowy partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową RUR stanowić będzie centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.  Więcej informacji na stronie: www.parp.gov.pl/rur" - informacja ze strony PARP-u.

29 października- czwartek:

Cytat

Dzień dobry. Prowadzę firmę, a raczej działalność jednoosobową - (studio fryzjerskie), chciałabym ją rozwinąć rozbudować, zatrudnić pracowników, ale niestety brakuje mi środków. Czy mogę liczyć na dofinansowanie ? Pozdrawiam Sylwia
Sylwia

Jarosław Fordoński: Jeżeli chodzi o dotacje to proszę sprawdzić możliwości jakie oferuje Regionalny Program Operacyjny. Informacje można znaleźć na stronie Marszałka Województwa w którym prowadzi Pani działalność gospodarczą. Jeżeli jest Pani zainteresowana preferencyjnymi pożyczkami to proszę sprawdzić jakie możliwości są dostępne w ramach Krajowego Systemu Usług - link do strony http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu lub też program BGK Wsparcie w starcie http://www.wsparciewstarcie.info/index.php?id=o-programie

Cytat

Witam serdecznie . Prowadziłem parę lat temu zakład stolarski (działalność jednoosobowa) niestety kryzys gospodarczy zwalił mnie z nóg. W tamtym czasie nie wierzyłem, że nastąpi i przeinwestowałem. Nie korzystałem nigdy z dotacji, ani kredytów. Radziłem sobie nieźle, ale do czasu. Skupiałem się tylko na usłudze prywatnej i to kolejny mój błąd. Tak mi się wydaje. Teraz zastanawiam się na ponownym otwarciu zakładu, bo mi tego brakuje. Więc, moje pytanie brzmi: jak pozyskać szersze kontakty, żebym nie skupiał się tylko na prywatnych zleceniach. Mam ambicje rozwinąć swój biznes na dużą skalę, ale jak to zrobić? Gdzie szukać kontaktów? Jak pozyskać pieniądze na start.
Mariusz

Jarosław Fordoński: Pana przypadek jest podobny jak Pani Sylwii. Jeżeli chodzi o możliwość pozyskania nowych kontraktów z np. sektora publicznego to proponuję przeglądanie zamówień publicznych ogłaszanych na stronie http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=browser

Cytat

Witam. Prowadzę własny mały warsztat samochodowy i mam pytanie. Czy mogę dostać dofinansowanie? I jaka to mogłaby być kwota na rozbudowę i na wyposażenie warsztatu. Dziękuję i pozdrawiam
Mateusz

Jarosław Fordoński: Polecam strony te, które polecałem w przypadku Pani Sylwii oraz Pana Mariusza.

Jarosław Fordoński: Pana przypadek jest bardzo podobny jak naszych wcześniejszych Internautów.

Cytat

Zarejestrowałem działalność jednoosobową prawie rok temu. Jednak nie robiłem nic związanego z firmą. Żadnej produkcji ani faktur. Pracowałem u kogoś. Przyszedł z ZUS list i sporo pieniędzy trzeba zapłacić teraz w ramach zaległych składek. Czy orientuje się pan, czy jest możliwość, żeby rozłożyli tamte zaległe składki na raty?
Michał

Jarosław Fordoński: Bardzo mi przykro. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Proponuję udać się na wizytę w oddziale ZUS i porozmawiać z pracownikami ZUS jakie są prawne możliwości rozwiązania Pan problemu.


28 października- środa:

Cytat

Witam. Co dokładnie oznaczają koszty kwalifikowane w funduszach unijnych?
Żaneta

Jarosław Fordoński: Koszty kwalifikowane to koszty, które stanowią podstawę do obliczenia wartości dotacji. Katalog kosztów kwalifikowanych każdorazowo określony jest w regulaminie konkursu na dotacje.

Cytat

W jaki sposób przedsiębiorca, który dostał unijne dofinansowanie rozlicza się z kosztów { na podstawie jakich dokumentów} i jakie są okresy takich rozliczeń. Dziękuję i pozdrawiam
Paweł

Jarosław Fordoński: Beneficjent rozlicza koszty poniesionych wydatków na podstawie zapłaconych faktur lub innych dokumentów księgowych równoważnych z fakturami. W celu rozliczenia dotacji przedsiębiorca składa wniosek o płatność i załącza wymagane dokumenty. Terminy rozliczania dotacji są określone w  umowie o dofinansowania i wynikają m.in. z liczby etapów realizowanej inwestycji. Dla przykładu w wielu działaniach okres rozliczeniowy wynosił 1 kwartał.

Cytat

Chciałabym zapytać o środki unijne, bo to ostatnio bardzo popularny temat. Jeżeli realizuję projekt za unijne pieniądze to kto, jak i gdzie może sprawdzić jak wydaję środki?
Jagoda

Jarosław Fordoński: Lista podmiotów uprawnionych do kontroli wynika z umowy dotacji, którą podpisał przedsiębiorca oraz ogólnie obowiązujących przepisów prawa zakresie kontroli pieniędzy publicznych. Wśród podmiotów mających prawo kontroli można wymienić m.in.:  Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą, Instytucję Certyfikującą, Instytucję Audytową, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy, prokuratura, urząd skarbowy, NIK.

Cytat

W jakich przypadkach pieniądze ze wsparcia unijnego mogą zostać zablokowane? Na jakiej zasadzie? Kto może to zrobić? Czy można zostać również ukaranym? Jakie mogą to być kary, jakiego rodzaju i kto je nakłada. Będę wdzięczny za odpowiedź i pozdrawiam
Tomasz

Jarosław Fordoński: Sytuacje w których przedsiębiorcy mogą być zablokowane środki unijne szczegółowo opisują paragrafy umowy o dofinansowanie. Ogólnie można powiedzieć, że są to przypadki w których pomoc publiczna została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub istnieje takie zagrożenie. W zależności od skali uchybień  pomoc może podlegać zwrotowi w części lub w całości. Oto kilka przypadków, które powodują utratę pomocy publicznej:

- przedsiębiorca nie był uprawniony do otrzymania pomocy np. nie posiadał statusu MSP i zataił ten fakt- pomoc nienależna w całości
- przedsiębiorca nie osiągnął wskaźników do których spełnienia zobowiązał się w umowie np. utworzenie określonej liczby miejsc pracy - pomoc nie należna w całości lub w części w zależności  skali  uchybień
- przedsiębiorca nie zrealizował części inwestycji opisanej we wniosku o dofinansowanie - pomoc nie należna w całości lub w części w zależności  skali nieprawidłowości
- przedsiębiorca zaprzestał działalności gospodarczej objętej dotacja w okresie krótszym niż 3 lata od zakończenia inwestycji - pomoc nienależna

Cytat

Mam jedno proste pytanie. Czy pieniądze przyznane z dotacji unijnej przelewane są na osobne konto firmy? Trzeba je specjalne zakładać? Czy jest to taka pula pieniędzy, która niczym nie różni się od innych przychodów?
Karol

Jarosław Fordoński: Do wpływu dotacji powinno być założone odrębne konto bankowe.

27 października- wtorek:

Cytat

Chcę założyć firmę transportową. Czy mogę dostać jakieś dofinansowanie?
Edyta

Cytat

Witam. Razem żoną zastanawiamy się nad otwarciem sklepu spożywczego. Mamy możliwość najmu budynku, w którym sklep się mieścił 11 lat temu (właściciele przeszli na emeryturę). Pytanie, czy możemy dostać dofinansowanie na taki biznes. I skąd?
Piotr

Cytat

Witam. Chciałbym dostać dofinansowanie na ekologiczną mobilno-stacjonarną myjnię parową. Kwota, jaka by mnie interesowała to 40 tysięcy złotych. Czy mam duże szanse na dostanie dotacji lub pożyczki? Najlepiej chciałbym już zacząć działać i ruszyć całą parą.
Paweł

Jarosław Fordoński: We wszystkich trzech przypadkach, mogą Państwo ubiegać się np. o pożyczkę w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU - http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki). Jej warunki:

- kwoty udzielanych pożyczek wahają się od 5 do nawet  500 tys. zł (zdarzają się także wyższe pożyczki), a okres spłaty może sięgać 60 miesięcy

- oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od wartości stopy bazowej (aktualnie 1,76 proc.) publikowanej przez Komisję Europejską. Stopa bazowa stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej. Jej wartość ustala się poprzez dodanie do podanej stopy bazowej odpowiedniej marży określonej w Komunikacie KE. W praktyce oprocentowanie pożyczek waha się nawet od 0 proc. (przy zastosowaniu pomocy de minimis) do 6 - 7 proc w skali roku i jest to całkowity koszt dostępu do finansowania 

- pożyczka dla firm może być udzielona na cele inwestycyjne, obrotowe lub inwestycyjno-obrotowe

- nie są stosowane opłaty przygotowawcze itp.

- spłata pożyczki musi być zabezpieczona obligatoryjnie w postaci weksla in blanco oraz często dodatkowo w innej indywidualnie ustalanej formie, np.: poręczenie funduszu poręczeniowego, poręczenie przez osoby trzecie, hipoteka, przewłaszczenie, cesja wierzytelności z umów. Rodzaje zabezpieczeń mogą być łączone.

ZOBACZ, JAK W UBIEGŁYM TYGODNIU NA WASZE PYTANIA ODPOWIADAŁ EKSPERT PIOTR TEODORCZYK

Cytat

Na jakich zasadach przyznawane są fundusze unijne dla małych i średnich firm? Na jaką działalność? I jakie kryteria trzeba spełnić? Pozdrawiam.
Grażyna

Jarosław Fordoński: To również ciekawe pytanie,  ale pełna odpowiedź mogłaby posłużyć na napisanie nie jednej książki. W bardzo dużym skrócie mogę powiedzieć, że priorytetowo traktowane są projekty związane z :

- wydatkami na badania i rozwój (B+R)

- wdrażaniem własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych

- inwestycjami wpisującymi się w tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje lub Regionalne inteligentne Specjalizacje (są to wybrane rodzaje obszary działalności gospodarczej  w których polska gospodarka (KIS) lub region (RIS)  mają potencjał wzrostu, są  m.in. nanoprocesy i nanoprodukty, sensory i biosensory, energooszczędne budownictwo.

Cytat

Kredyt na rozruszanie firmy, czy dofinansowanie z Unii? Kiedy która z tych opcji najbardziej się opłaca?
Adam

Jarosław Fordoński: To bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia ekonomicznego to dotacja jest swego rodzaju dokapitalizowaniem firmy i można powiedzieć, że z tego powodu dotacja bardziej się opłaca, gdyż nie trzeba jej zwracać. Z kolei kredyt jest łatwiej otrzymać i jego otrzymanie nie wymaga przygotowania dokumentacji aplikacyjnej. Tak, więc odpowiedź na to pytanie zależy od kryterium jakie zostanie wybrane do podejmowania decyzji.

CHCESZ WYGRAĆ PIENIĄDZE DLA SWOJEJ FIRMY? SPRAWDŹ JAK

JAK MIEĆ PLAN NA "GORSZE" CZASY? ZOBACZ NAJNOWSZY FILM Z PSYCHOLOGIEM BIZNESU

TU MOŻESZ ZADAĆ PYTANIE EKSPERTOWI: