Doprecyzowujemy przepisy w sprawie weryfikowania przez pracodawców, czy pracownik jest zaszczepiony – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że pojawiły się nowe postulaty, m.in. z uczelni, które chcą sprawdzać, czy studenci są zaszczepieni. Wymóg posiadania przepustki Covid-19 od połowy października będzie obowiązywać we wszystkich miejscach pracy we Włoszech.

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad przepisami, które umożliwią właścicielom firm sprawdzanie, czy pracownik zaszczepił się przeciw Covid-19.

Projekt wciąż jest przygotowywany - mówi szef resortu Adam Niedzielski.

"Przepisy w tej sprawie zostały już przygotowane. One były analizowane na stałym komitecie Rady Ministrów i tam pojawiło się wiele uwag ze strony różnych resortów, więc te przepisy wymagają dopracowania" - wyjaśnił.

Minister chce, by projekt trafił pod obrady Sejmu na kolejnym posiedzeniu.

"Zgłaszają się coraz to nowe postulaty ze strony uczelni, a nie tylko pracodawców, które też stawiają postulat weryfikowania, czy studenci, szczególnie na tych zajęciach medycznych, są zaszczepieni, więc pod tym względem jeszcze doprecyzowujemy przepisy" - powiedział Niedzielski.

Na początku miesiąca minister mówił, że zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami pracodawca miałby prawo zapytać, czy pracownik jest zaszczepiony, a na tej podstawie podjąć ewentualną decyzję o przesunięciu go do innych obowiązków. Pracownik, aby potwierdzić, że jest zaszczepiony, musiałby okazać pracodawcy certyfikat covidowy.

Wymóg posiadania przepustki Covid-19 od połowy października będzie obowiązywał we wszystkich miejscach pracy we Włoszech. Obecnie przepustkę sanitarną muszą posiadać wszyscy pracownicy szkół.