Niedziela jest ostatnim dniem przerwy świątecznej w szkołach z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Nie oznacza to jednak, że od jutra uczniowie wracają do nauki. W poniedziałek zaczną się dwutygodniowe ferie zimowe. W tym roku wyjątkowo będą wcześniej niż w latach ubiegłych i w jednym terminie dla wszystkich uczniów w kraju.

W poniedziałek we wszystkich województwach równocześnie rozpoczynają się ferie zimowe. Potrwają do 17 stycznia.

W tym roku wypoczynek organizowany może być wyłącznie w kraju.

Dopuszczone są tylko dwie formy zorganizowanego wypoczynku:

  • w formie półkolonii dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie odpowiadającym klasom I-IV szkoły podstawowej
  • w formie obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych.

Organizatorem wypoczynku w tych dwóch dopuszczonych formach mogą być wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki oraz stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.

Półkolonie muszą też być organizowane według wytycznych sanitarnych, mających na względzie trwającą epidemię koronawirusa.

Do 17 stycznia obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, by w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat nie wychodziły z domu bez opieki osoby dorosłej.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej po 17 stycznia będzie zależeć od sytuacji epidemicznej w kraju.

Minister edukacji Przemysław Czarnek zapowiadał, że decyzja w tej sprawie zapadnie między 4 a 11 stycznia.

Branych jest pod uwagę kilka wariantów, w tym kontynuowanie nauki zdalnej przez wszystkich uczniów oraz powrotu do nauki stacjonarnej części uczniów.

Minister mówił aż o pięciu możliwych: jeden z wariantów powrotu do szkół zakłada powrót tylko uczniów klas I-III szkół podstawowych, inny zaś powrót także uczniów klas VIII i uczniów klas maturalnych.

Nieoficjalne ustalenia RMF FM: Rząd chce, by po feriach do szkół wrócili uczniowie klas 1-3

Według informacji reportera RMF FM Krzysztofa Berendy, rząd Mateusza Morawieckiego chce, by najmłodsi uczniowie z klas I-III podstawówek wrócili od 18 stycznia do nauki stacjonarnej w szkołacha uzasadnieniem jest tutaj zdrowie psychiczne dzieci.