Od północy z soboty na niedzielę polsko-ukraińską granicę na Podkarpaciu będzie można przekraczać jedynie przez przejście w Korczowej – poinformowała rzeczniczka prasowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej mjr Elżbieta Pikor. Zaapelowała do podróżnych zamierzających przekroczyć granicę z Ukrainą, aby już planowali podróż przez drogowe przejście graniczne w Korczowej.

Pozostałe przejścia graniczne na Podkarpaciu: Medyka (ruch drogowy, pieszy i kolejowy), Budomierz i Krościenko - będą nieczynne i ruch graniczny zostaje tam zawieszony do odwołania - podkreśliła Elżbieta Pikor.

Mjr Pikor zaznaczyła, że przez przejście w Korczowej będzie się odbywał ruch osobowy i towarowy. Będzie obowiązywał jednak zakaz wjazdu autokarów z Ukrainy do Polski.

Zamknięcie przejść granicznych ma związek z rozporządzeniem MSWiA ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych z dnia 13 marca 2020 roku.

Rzeczniczka dodała, że w porcie lotniczym w Jasionce, podobnie jak na pozostałych lotniskach w Polsce, wprowadzony został zakaz międzynarodowych lotów z wyjątkiem czarterowych przewożących obywateli polskich powracających do kraju. Przywrócona zostaje tymczasowa kontrola na granicy ze Słowacją. Na Podkarpaciu wyznaczony został punkt kontroli granicznej w Barwinku - powiedziała.

Mjr Pikor zaznaczyła, że w sobotę po południu ruch na podkarpackich przejściach granicznych odbywa się normalnie. 


Na wszystkich granicach Polski wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców do Polski.

Wjechać będą mogli wyłącznie m.in. obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP.

Na granicy utrzymane zostają kontrole sanitarne (karty lokalizacyjne) i wszelkie przepisy dotyczące kwarantanny.