Ministerstwo Zdrowia wprowadza zakaz sprzedaży i wywozu części sprzętu medycznego - niezbędnego do walki z pandemią koronawirusa. Dla części osób pracujących za granicą resort Łukasza Szumowskiego znosi ograniczenia dotyczące kwarantanny.

Zakaz sprzedaży i wywozu dotyczy respiratorów i kardiomonitorów. Zakaz ma obowiązywać do odwołania, chyba, że zgodę na eksport wyrazi krajowy konsultant ds. anestezjologii i wojewoda.

Dane osób z kwarantanny do centrum krwiodawstwa

Ministerstwo Zdrowia chce także, by dane osób przebywających w kwarantannie były przekazywane przez NFZ do centrów krwiodawstwa. Chodzi o bezpieczeństwo pobieranej krwi. 

Resort zdrowia znosi też wymogi kwarantanny, ale tylko dla osób pracujących przy kluczowych inwestycjach energetycznych.

Chodzi m.in o osoby pracujące za granicą przy projekcie budowy gazociągu Baltic Pipe z Danii. Konieczność przebywania w kwarantannie po każdym powrocie do Polski opóźniłaby inwestycje i groziło zwrotem unijnych środków.

SPRAWDŹ: W czwartek poznamy decyzję rządu w sprawie matury i egzaminu ósmoklasisty