Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego szanse na skorzystanie przez Polskę z unijnych funduszy, w tym Funduszu Odbudowy po Covid- 19, zmalały - takiego zdania jest 66 proc. badanych w najnowszym sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM. Niecałe 6 proc. jest przekonanych, że szanse Polski wzrosły, a odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 28 proc. badanych.

Pytanie, na które odpowiadali badani w najnowszym sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM dotyczyło szans na skorzystanie przez Polskę z unijnych funduszy, w tym Funduszu Odbudowy po Covid-19 po ubiegłotygodniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK stwierdził w czwartek, że prawo krajowe jest nadrzędne względem prawa europejskiego.

O tym, że szanse na skorzystanie z unijnych funduszy po tym wyroku TK zdecydowanie wzrosły przekonanych jest 3,1 proc. respondentów. 2,8 proc. badanych uważa, że szanse raczej wzrosły. Zdaniem 35,7 proc. pytanych szanse te raczej zmalały, a 30,3 proc. uważa, że zdecydowanie zmalały. Odpowiedź nie wiem/trudno powiedzieć wybrało 28 proc. respondentów.

Najwięcej osób, które przekonane są, że szanse na unijne fundusze zmalały po orzeczeniu TK, jest w dwóch grupach wiekowych - 18-29 i 30-39 lat. Takiego zdania jest 75 proc. ankietowanych w tym wieku, żaden z pytanych w tych grupach nie uważa, by szanse na unijne pieniądze teraz wzrosły.

Najrzadziej odpowiedź, że szanse na fundusze zmalały, wskazywały osoby w wieku 40-49 lat - uważa tak 58 proc. ankietowanych w tym wieku. Właśnie w tej grupie wiekowej najwięcej osób - 42 proc. - wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Najczęściej o tym, że szanse na unijne pieniądze teraz wzrosły, są przekonane osoby w dwóch grupach wiekowych - 50-59 lat i 60-69 lat. W obu taką odpowiedź wybierało 11 proc. badanych.

Tylko wyborcy Zjednoczonej Prawicy wierzą we wzrost szans na unijne fundusze dla Polski

Z sondażu wynika też, że we wzrost szans na unijne fundusze wierzą tylko wyborcy Zjednoczonej Prawicy - takiego zdania jest 16 proc. z nich. Równocześnie 49 proc. z nich uważa, że szanse te zmalały, a 35 proc. wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Najrzadziej odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazywali wyborcy Koalicji Obywatelskiej PO .N iPL Zieloni - wybrało ją 12 proc. z nich. 88 proc. tych ankietowanych jest przekonanych, że szanse zmalały.

W przypadku wyborców Lewicy - SLD, Wiosny, Partii Razem 83 proc. uważa, że szanse na unijne fundusze zmalały, a 18 proc. wskazało na odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Wyborcy PSL + Kukiz’15 najczęściej wskazywali na malejące szanse - tak uważa 67 proc. respondentów. 34 proc. badanych w tej grupie wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Głosujący na Konfederację także najczęściej są zdania, że szanse zmalały - tak uważa 70 proc. z badanych. 30 proc wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badanie przeprowadzono 8 października, metodą telefoniczną, na grupie 1000 osób.

Czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedź debaty w PE

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszystkie kwestionowane przez premiera Mateusza Morawieckiego zapisy unijnego traktatu są niezgodne z konstytucją. Tym samym sędziowie stwierdzili, że prawo krajowe jest nadrzędne względem prawa europejskiego.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są: 

·        przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy UE działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę;

·        przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm; 

·        przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów. 

Na najbliższej sesji Parlamentu Europejskiego, zaczynającej się 18 października, dojdzie do debaty na temat Polski w związku z budzącym kontrowersje w Unii Europejskiej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego.

Polski Krajowy Plan Odbudowy pierwotnie KE miała zatwierdzić na początku sierpnia, jednak po tym, jak TK podważył zgodność z unijnym prawem środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kwestiach sądownictwa i po złożeniu przez premiera wniosku do TK w sprawie wyższości prawa krajowego - Bruksela spowolniła prace nad zatwierdzeniem polskiego KPO. 

Teraz KE analizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i niedługo podejmie decyzje prawne oraz - mniej oficjalnie - polityczne w sprawie konsekwencji tego wyroku. Przypomnijmy - chodzi o 36 mld euro.