Naczelny Sąd Administracyjny wydał kolejne zabezpieczenie powołania sędziów Sądu Najwyższego.

Postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS o powołaniu do Izby Cywilnej NSA wydał w poniedziałek. To jednak nie zatrzymało procedury - Rada wysłała uchwały do Prezydenta, a Andrzej Duda o godz. 11:00 przyjmie ślubowania sędziowskie.

Uwzględniony przez sąd wniosek o zabezpieczenie złożył do NSA kandydat na sędziego SN, który w końcu sierpnia nie uzyskał rekomendacji KRS. 

Jest to kolejne rozstrzygnięcie NSA w sprawie wniosków o zabezpieczenie w tej sprawie uchwał KRS.

W końcu września Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił cztery wnioski o zabezpieczenie i wstrzymał - w zaskarżonych częściach - wykonanie uchwał KRS odnoszących się do powołania sędziów Sądu Najwyższego do Izb Karnej, Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Wnioski złożyli w NSA kandydaci na sędziów SN, którzy w końcu sierpnia nie uzyskali rekomendacji KRS.

Sędzia NSA Sylwester Marciniak pytany wówczas, czy udzielone zabezpieczenie uniemożliwia mianowanie wskazanej w uchwale osoby na sędziego SN, odpowiedział, że z przepisów ustawy o KRS wynika, że ci kandydaci, których odwołania zostaną rozstrzygnięte na ich korzyść, będą "podlegali rozpoznaniu przy kolejnych wolnych etatach sędziowskich i obwieszczeniach o wolnych stanowiskach sędziowskich". 

Należy zauważyć, że już kolejne obwieszczenia zostały dokonane i na dniach mija termin, jeśli chodzi o kolejnych kandydatów, ale to są pytania do KRS i Kancelarii Prezydenta - dodał.

Zgodnie z obowiązującym od końca lipca przepisem ustawy o KRS, "w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN, uchylenie przez NSA uchwały KRS o nieprzedstawieniu wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego SN jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia uczestnika postępowania, który wniósł odwołanie, kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w SN, co do którego w dniu wydania orzeczenia przez NSA postępowanie przed KRS nie zostało zakończone, a w przypadku braku takiego postępowania, na kolejne wolne stanowisko sędziowskie w SN objęte obwieszczeniem".

Po ogłoszeniu we wrześniu decyzji NSA przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur powiedział PAP, że Rada musi podporządkować się postanowieniu NSA o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów SN.

Jak poinformował PAP prezydencki minister Błażej Spychalski, uchwały KRS z wnioskami o powołanie sędziów SN trafiły do Kancelarii Prezydenta w poniedziałek.

Z kolei we wtorek Spychalski pytany przez PAP, czy w środę prezydent powoła nowych sędziów SN do trzech izb, na podstawie trzech uchwał KRS, odparł: Nie zaprzeczam. Jest to możliwe. Na pytanie, jak ewentualne powołanie sędziów SN przez prezydenta koresponduje z postanowieniami NSA o zabezpieczeniu postępowań dot. nominacji nowych sędziów SN, odpowiedział: Powoływanie sędziów jest wyłączną kompetencją prezydenta.

(ph)