Trwa ósmy dzień pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Posłowie mają m.in. przyjąć uchwałę o powołaniu pierwszej komisji śledczej. Transmisję obrad możesz śledzić w tym artykule.

Sejm zajmie się dziś m.in. sprawozdaniem komisji ustawodawczej o projekcie uchwały autorstwa Koalicji Obywatelskiej ws. powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów prezydenckich w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Pierwotnie głosowanie miało się odbyć tą drogą z powodu pandemii Covid-19, ostatecznie odbyło się tradycyjnie.

Posłowie będą także zajmować się sprawozdaniem Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie nowelizacji ustawy dot. wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw.

Wniesiony przez grupę posłów Polski 2050 - Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej projekt zakłada przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto do obecnego poziomu limitu zużycia, pomniejszonego o 50 proc., ponieważ przepisy mają obowiązywać przez pół roku. Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cena maksymalna. Płacić ją mają także samorządy i podmioty użyteczności publicznej. Projekt utrzymuje obecne rozwiązania dotyczące ograniczenia cen gazu i ciepła.

Na czwartek zaplanowano także głosowania m.in. nad wyborem przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.