Szokujące kulisy zakupu i przebudowy biurowca na potrzeby siedziby Prokuratury Krajowej. Lista nieprawidłowości stwierdzona przez Najwyższą Izbę Kontroli jest bardzo długa. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, potężne pieniądze poprzednie kierownictwo prokuratury wydało niecelowo, bez wiarygodnych ocen stanu technicznego, bez rzetelnego szacowania kosztów. Przez to te koszty z 15 milionów wzrosły aż pięciokrotnie.

Prokuratura Krajowa, kupując biurowiec na warszawskim Służewcu, zrezygnowała ze zlecenia specjalistom wykonania wstępnej oceny stanu technicznego budynku, a powierzyła to zadanie swoim pracownikom. Te osoby nie miały wymaganych do tego uprawnień. Dlatego kupujący nie miał rzetelnej informacji o sprawności instalacji i urządzeń w nabytych budynkach. 

W związku z tym szacunek nakładów, które miały być poniesione na przebudowę, opierał się na nierealnych założeniach. Kosztorysy zostały zaniżone. Przebudowa miała kosztować 15 milionów złotych, gdy ostatecznie zapłacono 76 milionów złotych. 

To nie koniec zdumiewających ustaleń NIK. Poważne zastrzeżenia budzi też kwestia wyłonienia wykonawców prac budowlanych. 

Większość prac remontowych zlecono bezprzetargowo Przywięziennemu Zakładowi Pracy Mazovia. Natomiast ta instytucja gospodarki budżetowej miała świadomość, że nie posiada sprzętu do realizacji takiej inwestycji. Dysponowała jedynie podwykonawcami, kadrą zarządzającą oraz osadzonymi, którzy wykonywali jedynie proste prace budowlane. 

Mazovia faktyczne wykonanie robót powierzyła trzem podwykonawcom, z którymi miała zawarte umowy ramowe. Prokuratura zapłaciła za te prace Mazovii prawie 30 mln zł, Mazovia zaś podwykonawcom z tej kwoty przelała blisko 26 mln zł , co oznacza, że jej zysk wyniósł 3,5 mln zł. Zaledwie 103 tysiące złotych stanowiły koszty robót zrealizowane samodzielnie przez osoby pozbawione wolności. 

NIK zwraca też uwagę na fakt, że o rok przekroczono termin zakończenia inwestycji. Mimo generalnej przebudowy zakończonej w 2020 roku, już dwa lata później niektóre instalacje były w złym stanie technicznym.

Opracowanie: