Do Prokuratury Europejskiej w Luksemburgu trafiła dziś lista kandydatów na stanowisko przedstawiciela Polski w tej instytucji. Pismo w tej sprawie wczoraj podpisał minister sprawiedliwości. To ostatni z kroków, podejmowanych przez nasz kraj ws. wskazania urzędnika reprezentującego Polskę w prokuraturze koordynującej zwalczanie przestępstw transgranicznych na szkodę Unii Europejskiej. Teraz procedura powołania toczy się już poza krajem.

Zgodnie z oczekiwaniami związanymi z trybem wyłaniania przedstawicieli krajów Unii  w Prokuraturze Europejskiej Polska przedstawiła troje kandydatów. To śledczy Agnieszka Adamowicz z Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Grażyna Stronikowska z Prokuratury Krajowej i Paweł Wąsik z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Całą trójkę wyłoniono w organizowanym przez resort sprawiedliwości trwającym od marca konkursie. W naborze startowała grupa zaledwie kilku wysoko kwalifikowanych i spełniających wyśrubowane warunki profesjonalne i językowe kandydatów. W pierwszym naborze prowadzonym przez komisję kwalifikacyjną wyłoniono tylko dwie kandydatury, do wskazania trzeciej niezbędne było zorganizowanie naboru uzupełniającego. Ostatecznie trójkę kandydatów została wybrana pod koniec maja. 

To spośród nich luksemburska Komisja Selekcyjna wskaże najwłaściwszego - jej zdaniem - przedstawiciela Polski w Prokuraturze Europejskiej. Rozmowy polskich kandydatów z Komisją Selekcyjną mają się odbyć 9 lipca. Możliwe jest przeprowadzenie przez Komisję Selekcyjną rozmów z kandydatami w Polsce, decyzja gdzie zostaną przeprowadzone jeszcze jednak nie zapadła. 

Zadaniem urzędującego w Luksemburgu polskiego Prokuratora Europejskiego będzie koordynacja działań śledczych, zwalczających m.in. przestępstwa przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej. W kraju ma urzędować korpus 24 prokuratorów, współpracujących z EPPO. 

Wniosek o przyjęcie Polski do Prokuratury Europejskiej był jedną z pierwszych decyzji ministra Adama Bodnara, podjętą 13 grudnia i popartą przez rząd dwa tygodnie później. Pod koniec lutego zgodę na przyjęcie Polski wyraziła Komisja Europejska. 

Prokuratura Europejska działa od czerwca 2021 r. Ściga m.in. oszustwa podatkowe, pranie pieniędzy i korupcję, w tym transgraniczne oszustwa związane z podatkiem VAT. EPPO współpracuje z odpowiednimi instytucjami - policją, organami podatkowymi oraz celnymi państw członkowskich. Dziś do Prokuratury Europejskiej należą 22 z 27 państw członkowskich UE. 

Polska stanie się jej częścią z dniem wejścia w życie decyzji Komisji. Prokuratura Europejska będzie mogła rozpocząć działalność i dochodzenia w Polsce 20 dni po mianowaniu przez Radę Prokuratora Europejskiego z Polski.

Opracowanie: