15 kilogramów srebrnych monet odnaleziono w Augsburgu w Niemczech. Bezcenny skarb pochodzi z czasów rzymskich i czeka już na renowację.

Skarb z Augsburga, znaleziony w wykopie na budowie w samym centrum miasta, to około 5,5 tysiąca monet wykonanych z czystego srebra, z wybitą na nich podobizną cesarza Hadriana na rewersie i kobiecą postacią na awersie.

Hadrian żył w latach 76 - 138 n.e.

Augsburg to jedno z najstarszych miast w Niemczech, założony został przez Rzymian jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Najpierw był tam obóz wojskowy, potem skład zaopatrzenia. Prawa miejskie siedlisku Augusta Vindelicum nadał cesarz Hadrian.

Według historyków odkryty skarb należał prawdopodobnie albo do bogatego kupca albo do armii. Na razie czeka ich żmudna konserwacja monet, ma ona potrwać aż 3 lata.

Najcenniejszy skarb z czasów rzymskich odnaleziono na terenie Niemiec w 1993 roku w Trier. Było to 2600 złotych monet o wadze ponad 18 kilogramów. Dla Rzymian jedna złota moneta była warta 25 monet ze srebra. 


Opracowanie: