Chińscy naukowcy przybliżyli ludzkość do kolonizacji Marsa. Postawili pierwszy krok na drodze do uczynienia Czerwonej Planety zdolną do podtrzymania życia. Może na razie na małą skalę, ale jednak. Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Luo Yi, prof. Jiang Jun i prof. Shang Weiwei z University of Science and Technology of China (USTC) i Chinese Academy of Sciences (CAS) opracował metodę tworzenia w oparciu o meteoryty z Marsa katalizatora, który pozwoli na otrzymywanie tlenu z wody. Technologię z użyciem robota AI-chemist, wykorzystującego sztuczną inteligencję opisano w najnowszym numerze czasopisma "Nature Synthesis".

Chińscy naukowcy zmierzyli się z jednym z kluczowych problemów ewentualnej kolonizacji Marsa, brakiem tlenu. By dłuższe misje, nie mówiąc już o zasiedleniu Czerwonej Planety były możliwe, konieczne jest uzyskiwanie tlenu z obecnej tam wody. 

Można tego dokonać z pomocą energii z baterii słonecznych na drodze reakcji wydzielania tlenu w obecności odpowiednich katalizatorów (OER). Kluczowym problemem było jednak opracowanie technologii wytwarzania tych katalizatorów na miejscu, na Marsie, w oparciu o dostępne tam materiały. Transportowanie tych materiałów i samych katalizatorów z Ziemi byłoby zbyt kosztowne.

Robot AI-chemist potrafi z pomocą laserowego spektrometru LIBS (laser-induced breakdown spectroscopy) określić skład marsjańskiej skały i poddać jej próbki działaniu roztworu dodatkowych substancji chemicznych, po odwirowaniu, otrzymane próbki katalizatorów mogą być poddane testom. 

Kluczowe znacznie ma jednak algorytm sztucznej inteligencji, który na podstawie wyników tych testów, z wykorzystaniem metod chemii kwantowej i dynamiki molekularnej może przewidzieć, jaka kombinacja składników pozwoli otrzymać katalizatory o optymalnym działaniu. 

Autorzy pracy opisują, że w ciągu dwóch miesięcy robot wykonał optymalizację możliwych katalizatorów w stopniu, który przy pracy człowieka wymagałby około 2000 lat. Dzięki temu, bez udziału ludzi, w oparciu o pięć typów marsjańskich meteorytów, zaproponował katalizator o najlepszych właściwościach. 

Autorzy pracy informują, że taki katalizator był w stanie przez blisko tydzień, w temperaturze -37 stopni Celsjusza stabilnie wytwarzać tlen bez oznak zużycia. Autorzy pracy przekonują, że w oparciu o ten materiał będzie można zbudować na Marsie fabrykę, która w ciągu 15 godzin naświetlenia światłem słonecznym, byłaby w stanie zapewnić człowiekowi odpowiednią do przetrwania ilość tlenu.