Matki, które są wobec swoich dzieci zbyt krytyczne i skłonne do sprawowania nad nimi nadmiernej kontroli, przyczyniają się do osłabienia rozwoju umiejętności interpersonalnych, pogorszenia kondycji psychicznej – obniżenia samooceny, podwyższenia wskaźników depresji i osamotnienia – i do powstawania nieprawidłowych wzorców żywieniowych u swoich córek – twierdza naukowcy z University of Georgia.

Młode kobiety biorące udział w badaniu, zazwyczaj przyznawały, że są niezadowolone ze swojego wyglądu zewnętrznego i stosują niezdrowe metody kontroli wagi.

Zdaniem autorów badania, zaburzone postawy wobec własnego ciała i kwestii żywieniowych pojawiają się u córek, które próbują poradzić sobie z negatywnymi emocjami i nie radzą sobie w kontaktach międzyludzkich.

Na szczęście nieprawidłowy stosunek do kwestii żywieniowych nie był równoznaczny z występowaniem u nich poważnych zaburzeń odżywiania się, takich jak anoreksja czy bulimia.

Medexpress