Tańsze i skuteczniejsze leczenie osób, które przeszły przeszczepy komórkowe - to główny cel działalności Europejskiego Banku Genów. Powołany do życia przez Komisję Europejską bank działa już również w Polsce. Jego przedstawicielem jest Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

W banku będą przechowywane próbki komórek osób, którym przeszczepiono na przykład szpik kostny. Zebrane dane pomagają opracować schemat postępowania genetycznego w czasie leczenia, wyznaczając swego rodzaju punkty kontrolne genomu. Mówiąc w dużym uproszczeniu, wnikliwe badania genetyczne pacjenta pozwalają sprawdzić, jak na zagrożenia reaguje układ odpornościowy chorego – bardzo gwałtownie, co grozi odrzuceniem przeszczepu, czy łagodnie. Wskazuje się też geny odpowiedzialne za te reakcje. Szef Instytutu Immunologii, profesor Andrzej Lange mówi, że dzięki temu lekarz może precyzyjnie dobrać terapię, leki i ich odpowiednie dawki. Zebrane dane mają również pomóc wprowadzić nowe technologie medyczne. Do tej pory wrocławski Instytut zebrał i opisał na potrzeby Europejskiego Banku Genów ponad 170 próbek.

20:15