Opóźnia się procedura w sprawie zmian traktatowych Unii Europejskiej. Hiszpańska prezydencja w UE, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie przedstawi wniosku PE w sprawie zmian traktatowych 12 grudnia na posiedzeniu ministrów ds. europejskich. Hiszpanie przyznają, że nie ma w tej sprawie zgody krajów członkowskich UE – dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Hiszpańska prezydencja chce zdążyć przed końcem roku - zaproponowała więc inną datę. To 18 grudnia, a więc już po grudniowym szczycie UE, który odbywa się 14 i 15 grudnia. 

18 grudnia zaplanowano spotkanie Rady UE ds. środowiska. Jeżeli byłaby zgoda większości krajów to punkt mógłby przejść nawet bez dyskusji.

Brukselska korespondentka RMF FM jako pierwsza informowała, że nie ma najmniejszych szans, żeby zmianami traktatowymi zajął się i tak przeciążony szczyt UE w grudniu.

Proszę o tym zapomnieć, to zawracanie głowy. Mamy tyle ważniejszych spraw na ten szczyt - mówił wówczas dyplomata UE w rozmowie z RMF FM.

W związku z opóźnieniem o ewentualnym powołaniu Konwentu (organu, który debatowałby nad propozycjami i w skład którego weszliby przedstawiciele PE, parlamentów krajowych, krajów UE, unijnych instytucji i społeczeństwa obywatelskiego) mógłby zdecydować szczyt UE w marcu, co i tak jest mało prawdopodobne. Jeżeli jednak tak by się stało, zmiany traktatowe mogłyby zostać powiązane z rozszerzeniem UE o Ukrainę, bo w marcu mają rozpocząć się negocjacje akcesyjne Ukrainy z UE. 

Unijni dyplomaci twierdzą, że jakiekolwiek zmiany w Traktatach UE to kwestia nie miesięcy, ale lat.

Zmiany unijnych traktatów - o co chodzi?

W ostatnim czasie w Unii Europejskiej toczy się zacięta dyskusja na temat przyszłego funkcjonowania Wspólnoty. 22 listopada Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie z propozycją zmian traktatowych ograniczających między innymi prawo weta. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

Przegłosowany dokument nie wprowadza jednak żadnych zmian legislacyjnych. To zbiór opinii, refleksji, politycznych postulatów.

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności - oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, a także przemysł i edukację.

Opracowanie: