Ponad 52 proc. Polaków nie chce, aby rząd przyjął propozycję zmian traktatów Unii Europejskiej zawierające m.in. rezygnację z zasady jednomyślności w sprawach dotyczących polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony, gospodarki i budżetu czy rozszerzenia Unii o kolejne kraje. Rezygnację z prawa weta popiera z kolei ponad 32. proc. respondentów – wynika z najnowszego sondażu United Surveys przygotowanego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

W ostatnim czasie w Unii Europejskiej toczy się zacięta dyskusja na temat przyszłego funkcjonowania Wspólnoty. 22 listopada Parlament Europejski przegłosował sprawozdanie z propozycją zmian traktatowych ograniczających między innymi prawo weta. W głosowaniu 291 europosłów było za, 274 przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

Przegłosowany dokument nie wprowadza jednak żadnych zmian legislacyjnych. To zbiór opinii, refleksji, politycznych postulatów.

Co zawiera sprawozdanie ws. zmian traktatowych?

Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności - oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwo, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, a także przemysł i edukację.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, do jakichkolwiek zmian w traktatach UE droga jest bardzo daleka, to kwestia nawet kilku lat.

Sondażownia United Surveys zapytała grupę 1000 Polaków, co sądzą o pomyśle zmian traktatowych Unii Europejskiej. Respondentów zapytano o to, czy polski rząd powinien przyjąć propozycję zmian traktatowych, w tym zrezygnować z zasady jednomyślności (czyli zrezygnować z prawa weta) w kwestiach takich jak sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo i obrona, jednolity rynek, gospodarka i budżet, czy kwestiach rozszerzenia UE o kolejne kraje.

  • 32,8 proc. badanych zgadza się z tym pomysłem - 10,4 proc. respondentów zdecydowanie się z tym zgadza, a 22,4 proc. raczej się z tym zgadza.
  • 52,1 proc. respondentów z kolei nie chce takich zmian - 15,2 proc. raczej się nie zgadza, a 36,9 proc. zdecydowanie się nie zgadza.
  • 15,2 proc. badanych nie ma zdania w tym temacie.

Propozycje traktatowych zmian szczególnie krytycznie oceniają wyborcy Konfederacji. Przeciw zniesieniu weta jest 98 proc. zwolenników tej partii. 

Zmian nie popiera także 74 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, a także głównie osoby o bardzo niskich dochodach, złej kondycji finansowej i przed 30. rokiem życia.

Zniesienie prawa weta w decyzjach Unii popierają z kolei głównie zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (łącznie 67 proc.) i Lewicy (łącznie 79 proc.)

Sondaż United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" został przeprowadzony w dniach 24-26 listopada na próbie 1000 osób metodą łączoną CATI (wspomagana komputerowo ankieta telefoniczna) i CAWI (ankieta elektroniczna).