Plaga incydentów związanych z molestowaniem na uniwersytecie w Cambridge. Władze uczelni przyznały, że otrzymały na ten temat prawie 200 zgłoszeń.

Wiele spraw wyszło na jaw po wprowadzeniu sytemu, który zezwala na anonimowe zgłaszanie przypadków molestowania. Działa on na uczelni od ośmiu miesięcy. Większość zgłoszeń - bo prawie 120 - dotyczy sytuacji z udziałem wyłącznie studentów. Pozostałe to skargi na nauczycieli akademickich. 

Władze uczelni  podkreślają, że chociaż anonimowa liczba zgłoszeń jest olbrzymia, to w ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku otrzymały jedynie sześć formalnych skarg. Mają nadzieję, że wiele ofiar napaści seksualnej - po dokonaniu anonimowego zgłoszenia - odważy się skierować sprawę na bardziej oficjalne tory. Dopiero wówczas będą mogły otrzymać odpowiednie wsparcie prawne i psychologiczne.

(m)