Mniej więcej o godzinie 18 w Brukseli rozpoczął się nadzwyczajny szczyt przywódców państw Piętnastki. Jego celem było wspólne zastanowienie się nad strategią walki z terroryzmem.

Przywódcy Piętnastki wezwali między innymi do stworzenia wspólnej listy domniemanych organizacji terrorystycznych oraz globalnej koalicji przeciwko terroryzmowi utworzonej pod auspicjami ONZ. Liderzy Unii Europejskiej ostrzegli również, że spowolnienie gospodarki światowej będzie z pewnością większe niż się spodziewano. Szefowie państw i rządów Piętnastki wezwali ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych Unii do identyfikacji domniemanych organizacji terrorystycznych w Europie.

Szczyt przebiegał w atmosferze histerii. Środków bezpieczeństwa z okazji szczytu nie można było nawet porównać ze stosowanymi do tej pory. Po prostu wyłączono z ruchu kołowego całą dzielnicę. Trudno się w ogóle dostać w miejsce szczytu, wszędzie widać tylko policjantów i dziennikarzy.

22:15