Ekshumacja szczątków żołnierzy Armii Czerwonej spoczywających pod pomnikiem w centrum Nowego Sącza oraz z ośmiu innych miejsc w Małopolsce ma nastąpić na przełomie sierpnia i września. Informację przekazało Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego.

Uruchomiliśmy już wszystkie procedury potrzebne do przeprowadzenia ekshumacji w sumie z dziewięciu mogił czerwonoarmistów w Małopolsce. Wszystkie szczątki zostaną przeniesione na cmentarz przy ul. Rejtana w Nowym Sączu, zgodnie z ceremoniałem wojskowym - powiedział rzecznik wojewody Jan Brodowski.

Członkowie organizacji kombatanckich podchodzą do deklaracji "z umiarkowanym optymizmem". Jak powiedział PAP Jerzy Bukowski, który od wielu lat walczy o rozbiórkę pomnika chwały Armii Czerwonej w Nowym Sączu, padało już wiele deklaracji o ekshumacji i rozbiórce monumentu. Mam nadzieję, że termin podany przez wojewodę zostanie tym razem dotrzymany. Walczyliśmy od wielu lat, aby ten pomnik wdzięczności zniknął z przestrzeni publicznej. Mamy nadzieję, że już żadna polityczna burza temu nie przeszkodzi - dodał.

Rozbiórkę pomnika i ekshumację zapowiadano już kilkakrotnie, ale nie było na to zgody strony rosyjskiej, wymaganej przez międzynarodowe umowy. W kwietniu strona rosyjska zgodziła się na ekshumację i przeniesienie na cmentarz szczątków żołnierzy Armii Czerwonej w Małopolsce. Inne mogiły żołnierzy radzieckich, oprócz tej w Nowym Sączu, znajdują się m.in. w podsądeckim Paszynie, Chyżnem, Lipnicy Małej i Kluszkowcach.

Usunięcia pomnika Chwały Armii Czerwonej domagali się m.in. kombatanci. Podczas manifestacji organizowanych w ostatnich latach przed pomnikiem protestujący oblewali monument białą i czerwoną farbą. W listopadzie ubiegłego roku z pomnika Armii Czerwonej w Nowym Sączu usunięto symbole totalitarne.

(mal)