Zdaniem naukowców z uniwersytetów w Durham i Berkeley kary fizyczne sprawiają, że dzieci głupieją. Badania wykazały, że zwykłe klapsy mogą obniżyć iloraz inteligencji dziecka nawet o pięć punktów.

Badania dotyczyły szeregu rodzin w Stanach Zjednoczonych, w których w latach 80. minionego stulecia kary cielesne były na porządku dziennym i takich, gdzie rodzice konsekwentnie ich nie używali. Chodzi tu wyłącznie o klapsy, a nie o brutalne bicie dzieci.

U dzieci karconych fizycznie w wieku od 2 do 4 lat w późniejszym okresie ich życia zaobserwowano iloraz inteligencji przeciętnie o pięć punktów niższy od bezstresowych rówieśników. Warto zaznaczyć, że brano pod uwagę również inne czynniki, w tym status materialny rodziny czy wykształcenie rodziców. Wyraźnie stres i lęk towarzyszący klapsom przeszkadzał w pełnym rozwoju kory mózgowej.

Wyniki badań to najlepszy dowód na to, że rodzice powinni wykorzystać potencjał własnego ilorazu inteligencji, by przekonać dziecko do własnych racji bez użycia środków przymusu bezpośredniego.