Francja, łącznie z departamentami zamorskimi, ma najwięcej mieszkańców w swojej najnowszej historii - 65 milionów - poinformował francuski Narodowy Instytut Statystyki i Studiów Ekonomicznych. Według instytutu, w 2010 roku na świat przyszło we Francji 828 tysięcy dzieci.

63,1 mln Francuzów mieszka w kontynentalnej części państwa, 1,9 mln w departamentach zamorskich (Gwadelupa, Martynika, Gujana Francuska i Reunion). W sumie liczba ludności Francji wzrosła w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 350 tys.

Na jedną Francuzkę przypada średnio 2,01 dziecka. Sytuuje to Francję w ścisłej europejskie czołówce pod względem dzietności (obok Irlandii i innych krajów północnej części kontynentu). Przeciętny wiek Francuzek rodzących dzieci wzrósł w ostatnich latach i sięga obecnie prawie 30 lat.

Jak wynika z danych instytutu, od 15 lat stale wzrasta także przeciętna długość życia we Francji. Wynosi ona obecnie dla mężczyzn 78,1 roku, a dla kobiet 84,8 roku. Zgodnie z oczekiwaniem, populacja się starzeje. Średni wiek Francuzów wzrósł obecnie do 40 lat, podczas gdy dwie dekady temu wynosił 37 lat.