Bułgaria doszła do porozumienia z Rosją w sprawie budowy w Belene nad Dunajem drugiej elektrowni atomowej. Porozumienie przewiduje m.in. powołanie specjalnej spółki, która wybuduje elektrownię.

Większościowym udziałowcem będzie strona bułgarska, a Rosjanie otrzymają od 40 do 45 proc akcji. Pozostali inwestorzy będą mogli przejąć część udziału bułgarskiego. Według porozumienia z 2008 roku, rosyjski Atomstrojeksport miał zrealizować projekt za 3,9 mld euro. Koszty jednak wzrosną prawdopodobnie do 5 mld euro.

Pierwszy reaktor w Belene ma zostać uruchomiony w 2016 roku, a drugi rok później. Inwestycja zapewni 2,5 tys. zamówień firmom bułgarskim i stworzy 8 tys. miejsc pracy. Belene będzie drugą bułgarską elektrownią atomową. Jej budowę zaplanowano jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku.