Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso proponuje Wielkiej Brytanii rekompensatę w wysokości 25,2 mld euro w latach 2014-2020 w zamian za odejście od dotychczasowych zasad przyznawania rabatu ze wspólnego budżetu UE. W artykule zamieszczonym w tygodniku "Sunday Times" Barroso krytykuje obecny system przyznawania rabatu jako nieprzejrzysty i ogólnie niezrozumiały.

Szef Komisji Europejskiej proponuje powrót do oryginalnych zasad z 1984 roku. Przewidują one, że każdy członek UE obciążony nadmiernymi wpłatami do budżetu w proporcji do swego poziomu zamożności może w stosownym czasie uzyskać korektę.

Nowy system, który proponujemy przewidywałby dla Wielkiej Brytanii wypłatę w formie jednorazowego ryczałtu brutto sumy 25,2 mld euro za okres 2014-2020 (w okresie najbliższej perspektywy budżetowej) - napisał Barroso. Szef KE nie rozwija szczegółowo swojej propozycji.

25,2 mld euro odpowiada mniej więcej rabatowi brytyjskiemu w okresie siedmiu lat. Obecnie wynosi on ok. 3,2 mld euro rocznie. Rabat wynegocjowała w 1984 roku ówczesna premier Margaret Thatcher argumentując, że Wielka Brytania jest swą składką obciążona bardziej niż Niemcy i Francja, które dostają wyższy od Brytyjczyków zwrot z unijnej kasy w formie subsydiów i dopłat w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W swoim artykule Barroso wystąpił też w obronie opracowanego przez KE projektu budżetu na lata 2014-2020 nazywając go "realistycznym i ambitnym". Podkreślił, że budżet ten "nie będzie podatnika kosztował więcej, ale da mu w zamian więcej". W proporcji do PKB całej UE proponowany budżet wynosi 1,0 proc.

Barroso zdementował wcześniejsze doniesienia eurosceptycznej prasy brytyjskiej, która twierdziła, że brytyjska składka w obecnej perspektywie budżetowej wzrośnie łącznie o 10 mld funtów i że w porównaniu z okresem 2007-2013 budżet UE jest o 5 proc. wyższy.