Kontrolę na wewnętrznych granicach unijnych w związku ze szczytem w sprawie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie planuje wprowadzić resort spraw wewnętrznych i administracji. Właśnie opublikowano projekt rozporządzenia w tej sprawie.

MSWiA chce, by kontrole ruszyły w najbliższą niedzielę i obowiązywały do kolejnej soboty. Dwudniowy szczyt ma się odbywać w Warszawie w środku przyszłego tygodnia. 

Wprowadzenie kontroli - jak tłumaczy resort - ma zablokować wjazd do Polski osób, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu naszego kraju, a także porządkowi publicznemu. Będą to wyrywkowe sprawdzenia prowadzone przez straż graniczną wspieraną przez policję i straż pożarną. 

Szacunkowo kontrole obejma około 50 tysięcy ludzi.

Opracowanie: