Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne rozpoczynają proces zwolnień grupowych - poinformował rzecznik prasowy firmy Jarosław Matuszewski. Decyzja związana jest z pracami nad nowelizacją ustawy o systemie oświaty dotyczącą podręczników.

Jak zaznaczono w komunikacie rzecznika przekazanym PAP, "w związku z przewidywanymi efektami wprowadzenia nowego prawa, elementem procesu restrukturyzacji WSiP musi być redukcja zatrudnienia, polegająca na zwolnieniach grupowych". Koniec rozmów ze związkami zawodowymi przewidziany jest na pierwszą połowę czerwca. W trakcie negocjacji zostanie ustalona liczba osób, które zostaną zwolnione oraz szczegółowe warunki zwolnień.  

Ta decyzja jest smutną, rynkową koniecznością. I jest to dopiero początek procesu, o którym i wydawcy, i zewnętrzne organizacje wielokrotnie wspominały: w wyniku bezkompromisowych działań rządu pracę w ciągu najbliższych lat może stracić nawet kilka tysięcy osób w całej branży wydawniczej - ocenił cytowany w komunikacie prezes Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych Jerzy Garlicki.
 
Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy resort edukacji będzie zobowiązany do stopniowego wyposażenia uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz do zapewnienia dotacji celowej na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. Docelowo do 2017 r. wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będą mieli zapewnione darmowe podręczniki, które będą własnością szkół wypożyczaną uczniom.  

W projekcie zapisano także, że nauczyciele klas I-III będą mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik (napisany i wydany na zlecenie MEN), pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje prowadząca szkołę gmina; szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.  

MEN przekonuje, że wprowadzenie bezpłatnych podręczników poprawi realizację konstytucyjnego prawa do nauki oraz powszechnego i równego dostępu do wykształcenia. W ocenie resortu edukacji wydawnictwa utrudniają uczniom korzystanie z podręczników, wyznaczając za nie zbyt wysokie ceny.  

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne są największym i najstarszym polskim wydawcą edukacyjnym. 

(mpw)