Publikacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ma charakter priorytetowy w stosunku do innych ustaw, gdyż "podlega konstytucyjnej dyspozycji niezwłoczności ogłoszenia". Poinformowało biuro prasowe trybunału w specjalnym komunikacie.

Przypomniano w nim, że zgodnie z artykułem 79. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ogłoszenie wyroku w „Dzienniku Ustaw” zarządza prezes trybunału. Natomiast stosownie do artykułu 190. Konstytucji "orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym". Premier Jarosław Kaczyński, który kieruje wyrok do druku, mówił, że wyrok Trybunału będzie opublikowany w niezwłocznie, ale w swojej kolejności. Urzędnicy rządowi twierdzą, że w kolejce do druku czeka bardzo dużo ustaw. Nie chcą jednak ujawnić, jakich.