W 12 tys. gospodarstw w województwie świętokrzyskim nadal nie ma prądu. To o 4,5 tys. mniej niż w południe. Jest szansa, że w czwartek zostaną usunięte wszystkie awarie.

W środę wieczorem w województwie świętokrzyskim nie działały 454 stacje transformatorowe. Uszkodzenia linii od wtorku powodował marznący deszcz i łamiące się pod ciężarem lodu gałęzie i konary drzew.  

Według danych służb wojewody najtrudniejsza sytuacja nadal występuje w północnych i północno-wschodnich powiatach regionu: skarżyskim, ostrowieckim oraz opatowskim.

Najgorsza była sytuacja we wtorek wieczorem, kiedy bez prądu pozostawało 27 tys. gospodarstw w regionie. 

(mpw)