Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wstrzymał wykonanie uchwały o referendum warszawskim. 26 marca mieszkańcy stolicy mieli zdecydować, czy chcą połączenia miasta z okolicznymi gminami. Wojewoda tylko poinformował samorząd o wszczęciu procedury unieważniania uchwały o referendum. W rzeczywistości jednak je zablokował.

Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wstrzymał wykonanie uchwały o referendum warszawskim. 26 marca mieszkańcy stolicy mieli zdecydować, czy chcą połączenia miasta z okolicznymi gminami. Wojewoda tylko poinformował samorząd o wszczęciu procedury unieważniania uchwały o referendum. W rzeczywistości jednak je zablokował.
Widok na Warszawę z 40. piętra Pałacu Kultury i Nauki /Michał Dukaczewski /RMF FM

Formalnie wojewoda poinformował tylko Radę Warszawy, ze wszczyna postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały. Faktycznie jednak zablokował jej realizację, kończąc pismo krótkim i zwięzłym zdaniem: "Wstrzymuję jej wykonanie".

Przez to zdanie samorządowcy nie mogą teraz organizować ani prowadzić kampanii informacyjnej związanej z referendum. 

Chociaż pismo wojewody nie jest decyzją, to ma taki właśnie charakter. Co więcej - gdyby było decyzją, samorządowcy mogliby się od niej odwołać. Ale że nią nie jest, bo to tylko wstrzymanie wykonania uchwały, to takiej możliwości nie mają.

(az)