Najpóźniej w środę komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hübner złoży rezygnację z zajmowanego stanowiska. Zgodnie z polską ordynacją do PE, wybrany deputowany, który jednocześnie pełni inną publiczną funkcję, ma 14 dni na złożenie rezygnacji z tego stanowiska. W przeciwnym razie traci mandat eurodeputowanego.

Z kolei regulamin wewnętrzny Parlamentu Europejskiego nakazuje, by każdy wybrany eurodeputowany złożył oświadczenie pisemne najpóźniej sześć dni przed inauguracyjnym posiedzeniem PE (pierwszy dzień sesji wypada 14 lipca), że nie zajmuje żadnego innego stanowiska, niepołączalnego z mandatem europosła.

Oświadczenie o rezygnacji ze sprawowanej funkcji marszałkowi Sejmu dostarczyła już szefowa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej Róża Thun, która także otrzymała mandat do europarlamentu z listy Platformy Europejskiej.

Hübner została wybrana do Parlamentu Europejskiego, startując z pierwszego miejsca listy warszawskiej PO. Tekę komisarza pełni od listopada 2004 roku.